Dzisiaj jest: 30 Września 2023 roku    |    Imieniny: Wera, Zofia, Honoriusz
Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wydarzenie: 'Jubileusz 30-lecia ZPIT ZG INA' Print
  Biblioteka Miejska
Data: niedziela, 17 września 2023 - 10:30
Czas trwania: 4 dni 16 godziny

ina jubileusz

Serdecznie zapraszamy na jubileusz 30-lecia Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej INA, zrzeszającego mieszkańców Gminy Goleniów od przedszkolaków do seniorów. Zespół działa nieprzerwanie od 1993 roku.
W ramach koncertu wystąpią wszyscy aktualni członkowie zespołu i grupa złożona z byłych tancerzy zespołowych. Występom będzie towarzyszyła międzypokoleniowa kapela, w krórej gościnnie zagrają również byli muzycy zespołu.
Program koncertu obejmuje tylko część dorobku artystycznego zespołu, ale nie sposób ująć w jedynym wydarzeniu tyle projektów i programów artystycznych, ile INA zrealizowała w ciągu swojego istnienia. Zatem w ramach koncertu będą mieli Państwo okazję ujrzeć symbiozę wielu układów tanecznych tańczonych przez różne pokolenia, co da obraz różnorodności i jedności, jaką stanowi zespół.
Program obchodów jubileuszu:
17.09. kościół pw. św. Katarzyny w Goleniowie, godz. 10:30- uroczysta msza święta z udziałem ZPiT ZG INA
21.09. RAMPA KULTURA godz. 18:00 Koncert Jubileuszowy "Fascynacje Folklorem"
22.09. RAMPA KULTURA godz. 18:00 Koncert Jubileuszowy "Fascynacje Folklorem" wraz z częścią oficjalną
Bilety do nabycia w CIKiT w Goleniowie.
Do zobaczenia!Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.