Dzisiaj jest: 6 Grudnia 2022 roku    |    Imieniny: Mikołaj, Emilian, Leontyna
Goleniów - serwis Gminy i Miasta Goleniów
Miesiąc
Miesiąc
Wykaz
Wykaz
Tydzień
Tydzień
Dzień
Dzień
Kategorie
Kategorie
Znajdź
Znajdź
get as iCal
get as iCal
Print
Print
Wydarzenie: 'Eliminacje Wojewódzkie OMTTK' Print
  Sport
Data: piątek, 26 kwietnia 2013 - 11:00
Czas trwania: 2 dni
Miejsce:
Kliniska Wielkie - Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Nadleśnictwa Kliniska i Zespół Szkół Publicznych w Kliniskach
Email:
URL:

omttk 2013Oddział Zachodniopomorski PTTK zaprasza na wojewódzki finał XLI Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno – Krajoznawczy PTTK, który odbędzie się w dniach 26-28.04.2013 r. w Kliniskach Wielkich.

Turniej jest tradycyjną imprezą i stanowi formę współzawodnictwa o miano najlepszego młodzieżowego zespołu turystyczno-krajoznawczego. Jego celem jest poznawanie przez młodzież piękna ziemi ojczystej, jej przeszłości i teraźniejszości, popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki jako formy aktywnego wypoczynku, propagowanie kultury wycieczkowania, rozwijanie sprawności fizycznej, wymiana doświadczeń i prezentacja dokonań w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa.

Turniej organizowany jest dla młodzieży trzech typów szkół: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i składa się czterech etapów.

Program turnieju:

Piątek, 26.04.2013 r.

12:00 - Impreza na orientację - Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Nadleśnictwa Kliniska

16:00-18:00 - testy pismene z zakresu krajoznawstwa, topografii, pierwszej pomocy, ruchu drogowego, odznak i wiedzy o PTTK - Zespół Szkół Publicznych w Kliniskach

Sobota, 27.04.2013 r.

9:00-16:00 zadania praktyczne - pierwsza pomoc prowadzona przez ratowników, rowerowy tor przeszkód, turystyczne ABC

Niedziela, 28.04.2013 r.

10:00 Uroczyste zakończenie turnieju i wręczenie nagród 

Głównym organizatorem Turnieju jest Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.Znajdź w kalendarzu

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.