Dzisiaj jest: 31 Marca 2023 roku    |    Imieniny: Balbina, Beniamin, Gwidon

Został uruchomiony adres e-mail na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej. Wszelkich informacji można zasięgnąć pod adresem zaz@goleniow.pl.

Administrator

Administrator

piątek, 31 marca 2023 08:02

Dziś Biuro Dowodów do 13:00

Uwaga: dziś (piątek, 31 marca br.) Biuro Dowodów Osobistych czynne jest do godz. 13:00 z powodu przerwy technicznej, spowodowanej aktualizacją systemów zewnętrznych.

Zebranie wiejskie Sołectwa Kliniska Wielkie w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa odbędzie się 12 kwietnia 2023 r. o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej im. prof. Wiesława Grochowskiego w Kliniskach Wielkich, a Sołectwa Mosty Osiedle -  13 kwietnia 2023 r. o godz. 17.00 na terenie placu rekreacyjnego w miejscowości Mosty Osiedle.

piątek, 24 marca 2023 11:42

LIX sesja Rady Miejskiej

W środę, 29 marca br. o godz. 10.00 rozpocznie się LIX sesja Rady Miejskiej. W programie sesji znalazło się m.in. trzynaście projektów uchwał oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Goleniów za rok 2022.

Rezygnację z pełnienia swojej funkcji złożył Sołtys sołectwa Kliniska Wielkie oraz oraz członkowie Rady Sołeckiej.

środa, 22 marca 2023 00:00

W piątek UGiM pracuje krócej

W najbliższy piątek, 24 marca br. Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie będzie czynny w godz. 7:30-14:30.

poniedziałek, 20 marca 2023 14:08

Spartakiada Seniorów

Jednym punktem reprezentacja Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Goleniowa pokonała UTW Nowogard we wczorajszej Spartakiadzie Seniorów.

poniedziałek, 20 marca 2023 14:04

Drugie spotkanie MRG

15 z 19 radnych wzięło udział w II sesji Młodzieżowej Rady Gminnej w Goleniowie.

Zgodnie z harmonogramem firma Vortex Polska Management rozpoczęła montaż instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków użyteczności publicznej w Goleniowie.

24 marca o godzinie 12:00 w Centrum Aktywności Lokalnej odbędzie się spotkanie dla mieszkańców w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.

czwartek, 09 marca 2023 13:07

Młodzieżowi radni już po ślubowaniu

W czwartek, 9 marca 2023 r. o godzinie 10.00 po stwierdzeniu kworum rozpoczęła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Gminy w Goleniowie.

Strona 1 z 490

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.