Dzisiaj jest: 20 Czerwca 2021 roku    |    Imieniny: Bogna, Florentyna, Rafał

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

Został uruchomiony adres e-mail na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej. Wszelkich informacji można zasięgnąć pod adresem zaz@goleniow.pl.

Administrator

Administrator

środa, 16 czerwca 2021 13:19

Zmiana godzin odbioru odpadów komunalnych

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, iż ze względu na zapowiadane upały i wynikające z tego szczególnie uciążliwe warunki pracy, zmianie mogą ulec godziny odbierania odpadów komunalnych.

wtorek, 15 czerwca 2021 11:55

Sesja nadzwyczajna

Na podstawie §19 Statutu Gminy Goleniów Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołała na dzień 17 czerwca 2021 r. (czwartek) na godz. 16.00 XXXIV nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta. Głównym punktem porządku obrad będzie uchwała intencyjna - stanowisko Rady Miejskiej w sprawie żywienia w gminnych przedszkolach, którą poprzedzi dyskusja w sprawie reorganizacji żywienia w przedszkolach gminnych.

piątek, 11 czerwca 2021 10:17

Zmiana harmonogramu wywozu odpadów

W celu poprawienia jakości usług świadczonych w ramach odbierania odpadów komunalnych od 1 lipca 2021 r. zmienia się harmonogram odbioru odpadów zmieszanych oraz selektywnych.

poniedziałek, 07 czerwca 2021 09:21

Półkolonie w Bibliotece Miejskiej

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna rozpoczęła dziś rezerwację miejsc na półkolonie letnie.

Podczas rezerwacji telefonicznej pod nr tel. 783 187 343, 667 904 914 lub 667 904 915 należy podać: imię i nazwisko dziecka, jego wiek, numer telefonu kontaktowego oraz datę wybranego turnusu.

Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Goleniowie informuje, iż w związku z pracami na sieci wodociągowej w ul. Stanisława Wyspiańskiego w Goleniowie w dniu 07.06.2021 r. (poniedziałek) zostanie wstrzymana dostawa wody do odbiorców ulicy Stanisława Wyspiańskiego.

Planowane godziny wstrzymania dostawy wody: 9:00-13:00. Godziny w/w prac mogą ulec zmianie.

Z dniem 2 czerwca br. następuje zmiana organizacyjna w obsłudze interesantów w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.
Otwieramy Strefę Obsługi Interesanta.

Głównym zamierzeniem realizacji projektu przebudowa, rozbudowa, remont, zmiana sposobu użytkowania oraz adaptacja istniejącej wieży wodnej na funkcje obiektu użyteczności publicznej przeznaczonego na wystawy stałe i okresowe oraz spotkania zorganizowanych grup do 20 osób, np. lokalnych stowarzyszeń (m. in. Hufiec Goleniów ZHP, Stowarzyszenie Motocyklistów Goleniowskich, Stowarzyszenie Niepokonani, Stowarzyszenie Edukacyjno - Społeczno - Kulturalne TEATR BRAMA), gdzie będą mogli się spotkać oraz prowadzić warsztaty. Obiekt Twierdzy, w celu maksymalnego wykorzystania powierzchni istniejących powierzchni, został rozbudowany o zewnętrzną przeszkloną klatkę schodową, która pełni funkcje wizerunkowe. Dodatkowo w obiekcie pozostawiony został metalowy baniak na wodę będący na wyposażeniu dawnej wieży ciśnień (znajduje się w najwyższych kondygnacjach obiektu) przy jednoczesnym odnowieniu i zabezpieczeniu jego powierzchni. Element ten stanowi atrakcję turystyczną. Obiekt Twierdza, będący w ścisłym sąsiedztwie z Rampą – kultura posiada wspólne zagospodarowanie terenu w postaci: traktu pieszego łączącego teren obiektu z parkiem, a także drogę dojazdową z zapleczem parkingowym dla obu obiektów.

Burmistrz Gminy Goleniów informuje o naborze na stanowisko: inspektor ds. mediów w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie.

„Osoba o szerokich kompetencjach społecznych, kreatywny menedżer, doświadczony i zaangażowany samorządowiec, ogromna kultura osobista i wrażliwość. Osobiście jestem zaszczycony że będę mógł pracować z wyjątkową osobą” - tak decyzję o powołaniu na stanowisko zastępcy burmistrza Goleniowa uzasadnił burmistrz, Robert Krupowicz.

środa, 26 maja 2021 05:26

XXXIII sesja

W środę, 26 maja br., o godz. 9.00 rozpocznie się XXXIII sesja Rady Miejskiej. W programie sesji znalazło się szesnaście projektów uchwał.

Strona 1 z 462

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.