Dzisiaj jest: 11 Lipca 2020 roku    |    Imieniny: Cyprian, Olga, Benedykt

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

czwartek, 04 sierpnia 2011 08:00

Ulice Kościuszki i Barnima I wyłączone z ruchu

Od 1 sierpnia 2011 r. rozpoczął się remont kanalizacji deszczowej i wymiany nawierzchni ulic Kościuszki i Barnima I realizowany przez Gminę Goleniów. Równolegle Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. prowadzą naprawę sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz przyłączy do posesji.

Prowadzone prace spowodują wyłączenie z ruchu ulic: Barnima I i T. Kościuszki w okresie od 1 do 31 sierpnia 2011 r. W tym czasie możliwy będzie jedynie niezbędny dojazd do posesji. Prosimy o nie parkowanie tam swoich pojazdów. Najbliższy duży parking będo dyspozycji Państwa znajduje się przy amfiteatrze, ul. Zielona Droga.

Technologia prowadzonych prac kanalizacyjnych i nawierzchniowych wykonywanych na ulicach Kościuszki i Barnima I wymaga okresowego całkowitego zamknięcia dróg. O całkowitym zamknięciu dojazdów zostaną Państwo poinformowani poprzez informację zamieszczoną na stronie internetowej Gminy Goleniów www.goleniow.pl oraz poprzez ogłoszenia umieszczane na klatkach schodowych.

Osoby odpowiedzialne:
- za przekazywanie informacji i kontakt z mieszkańcami - Pan Bogusław Markowski, przedstawiciel wykonawcy firmy "Met - Instal", tel. 507 218 700.
- za realizację zadania z ramienia Gminy Goleniów - Pani Mariola Kupriańczyk, Inspektor ds. drogownictwa, pokój 111, tel. 91 46 98 250 lub 510 161 250.

Skargi i wnioski związane z prowadzoną inwestycją przyjmuje Pan Jerzy Wysoki, Dyrektor Wydziału Gospodarki Gminnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie, pokój 213, tel. 91 46 98 270.

Przepraszamy Państwa za wszelkie utrudnienia związane z realizowaną inwestycją.
Burmistrz Gminy Goleniów
Robert Krupowicz

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.