Dzisiaj jest: 28 Listopada 2022 roku    |    Imieniny: Jakub, Lesław, Zdzisław
czwartek, 19 grudnia 2013 11:52

Jak światełko do nieba

Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden... Głośna wyliczanka, pstryk i ogromna choinka na placu przed kościołem świętej Katarzyny rozbłysła w środę tysiącami lampek.

Co roku moment zapalenia ozdób na tej choince gromadzi wiele osób – dzieci i ich rodziców. Podobnie było w środę, 18 grudnia 2013 r. Przyszła grupa dzieci z „Misiowego Przedszkola”, po popołudniowej mszy dołączyły do nich dzieci z lampionami, były władze gminy: burmistrzowie Robert Krupowicz, Tomasz Banach i Henryk Zajko oraz przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Majdak. Pięknie o choince, jako symbolu świąt Bożego Narodzenia, mówił proboszcz parafii pw. św. Katarzyny – ks. Rafał Hoczek: „Ta choinka jest takim naszym światełkiem do nieba, informacją, że dzieci w Goleniowie czekają na narodzenie Dzieciątka”.

Światełka na choince miał zapalić burmistrz, oddał jednak pilota w ręce jednego ze stojących obok dzieci. I to ono – po głośnym odliczeniu – włączyło lampki. I w tym momencie rozległo się głośne ooooo... A potem wszyscy zaśpiewali kolędę i długo jeszcze robiono sobie pod choinką pamiątkowe zdjęcia.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.