Dzisiaj jest: 28 Listopada 2022 roku    |    Imieniny: Jakub, Lesław, Zdzisław
czwartek, 08 listopada 2012 12:11

Narodowe Święto Niepodległości

Zapraszamy mieszkańców na obchody Narodowego Święta Niepodległości.

W niedzielę, 11 listopada o godz. 9:00 w kościele św. Katarzyny zostanie odprawiona Msza Patriotyczna za Ojczyznę, a po niej pod pamniątkową tablicą zostaną złożone kwiaty.

O godz. 10:30 rozpocznie się także Goleniowska Mila Niepodległości (szczegóły w naszym kalendarium oraz na stronie organizatowa imprezy - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Goleniowie). W tym miejscu przypominamy o wyłączeniu z ruchu na czas Mili ulic C.K. Norwida, Sportowej, Gen. W. Andersa, M. Konopnickiej, J. Matejki, Akacjowej, Lipowej i Szczecińskiej.

Świętowanie zakończymy o godzinie 17:45 uroczystym przemarszem przy dźwiękach orkiestry dętej "Wood & Brass Band" spod Urzędu Gminy i Miasta w stronę Pomnika Niepodległości, gdzie nastąpi uroczysta zmiana warty, wciągnięcie flagi na maszt oraz Apel poległych. Aby uczcić ten dzień delegacje władz miejskich, zakładów pracy, szkół, stowarzyszeń i organizacji oraz osoby prywatne złożą pod pomnikiem kwiaty.

Zachęcamy również do odwiedzenia Ośrodka Dokumantacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej, w którym w piątek, 9 listopada, o godz. 16:00 odbędzie się wykład dr Przemysława Benkena nt. Odrodzenia Państwa Polskiego po I wojnie światowej.

Goleniowski Dom Kultury zaprasza w sobotę, 10 listopada, o godz. 17:00 na Koncert Patriotyczny, w którym jako wykonawców zobaczymy m.in. Chór Dziecięcy „Brzdąc”, Zespół „Alepak”, Chór ”Collegium Vocale”, Wioleta Pokucińska, Edward Życki oraz wielu innych goleniowskich muzyków. Koncert poprowadzą: Jacek Panek i Aleksander Kwietniak.

Serdecznie wszystkich zapraszamy.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.