Dzisiaj jest: 7 Grudnia 2022 roku    |    Imieniny: Agata, Ambroży, Marcin

piątek, 28 czerwca 2013 10:44

Rondo Siostry Marii

Nowe rondo powstające u zbiegu ulic Cypriana Kamila Norwida, Michała Drzymały, Jana Kasprowicza, Gen. Władysława Andersa i Sportowej będzie nosiło nazwę Rondo Siostry Marii Matijczuk. Uchwałę w sprawie nadania nazwy rondu Rada Miejska podjęła 26 czerwca 2013 r. Wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Dział: Miasto i Gmina
środa, 26 czerwca 2013 12:59

Ruch na ul. Konstytucji wznowiony

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dzisiaj (26 czerwca 2013 roku) w godzinach przedpołudniowych wznowiony został ruch na ulicy Konstytucji 3 Maja na odcinku od skrzyżowania z ulicą Barnima do skrzyżowania z ulicą Kościuszki.

poniedziałek, 24 czerwca 2013 06:06

Otwarte Bramy - prezentacja projektu

W 2013 roku Gmina Goleniów realizuje projekt pod nazwą "Otwarte Bramy" polegający na utworzeniu spójnego ciągu spacerowego od parku przy Gimnazjum nr 1 wzdłuż Iny przez skwer przy ul. Kościuszki do Plantów. Zapraszamy do zapoznania się z projektem.

Dział: Aktualności
piątek, 21 czerwca 2013 17:15

Ulica Konstytucji 3 Maja przejezdna

Na razie nie cała. Od dnia 26 czerwca 2013 roku (środa) udostępniona zostanie dla ruchu kołowego ul. Konstytucji 3 Maja na odcinku od skrzyżowania z ulicą Barnima do skrzyżowania z ulicą Kościuszki.

Dział: Miasto i Gmina

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych POL-DRÓG Nowogard S.A. informuje, że od poniedziałku, 24 czerwca 2013 roku, zamknięte dla ruchu kołowego będzie skrzyżowanie ulic Konopnickiej i Kasprowicza (przy kładce nad Iną).

wtorek, 18 czerwca 2013 12:58

Skrzyżowanie wyłączone z ruchu

Od wtorku (18 czerwca 2013 roku) zamknięte dla ruchu kołowego jest skrzyżowanie ulic Konstytucji 3 Maja i Barnima, a co za tym idzie zmieniona została w tym rejonie organizacja ruchu.

piątek, 24 maja 2013 12:36

Planty w przebudowie

W dobrym tempie prowadzone są prace przy realizacji kolejnego dużego zadania inwestycyjnego w mieście – projektu „Otwarte Bramy”.

Dział: Miasto i Gmina
sobota, 18 maja 2013 10:51

Modernizacja zgodnie z planem

W dobrym tempie i zgodnie z przyjętym harmonogramem przebiegają prace przy przebudowie ulicy Konstytucji 3 Maja.

piątek, 19 kwietnia 2013 10:12

Zmiana organizacji ruchu w centrum

STRABAG, generalny wykonawca II etapu przebudowy ulicy Konstytucji 3 Maja wraz z infrastrukturą techniczną informuje, że dnia 22 kwietnia 2013 roku (poniedziałek) rozpoczyna roboty związane z przebudową sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w obrębie skrzyżowania ul. Konstytucji 3 Maja z ulicą Słowiańską.

środa, 17 kwietnia 2013 11:42

Dworcowa nieprzejezdna

Od poniedziałku, 22 kwietnia 2013 roku, zamknięta dla ruchu kołowego zostanie ulica Dworcowa; będzie nieprzejezdna na odcinku od Starostwa Powiatowego do wiaduktu.

PRD POL-DRÓG, wykonawca zadania „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową mostu przez rzekę Inę”, rozpoczyna wymianę kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej. Po zakończeniu robót, w miarę możliwości, ulica zostanie udostępniona dla ruchu, o czym poinformujemy.

Strona 6 z 8

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.