Dzisiaj jest: 24 Lutego 2019 roku    |    Imieniny: Maciej, Bogusz, Modest

Wieści z Bezdroży

poniedziałek, 30 lipca 2018 13:26

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego wydało właśnie czwarty numer swojej gazety pod tytułem "Wieści z Bezdroży". Publikacja ma wspierać rozwój obszarów wiejskich oraz pomagać w pracy sołtysom, członkom rad sołeckich oraz służyć wszystkim osobom aktywnym, działającym na rzecz rozwoju swoich miejscowości.

Ruszyła rozbudowa

piątek, 27 lipca 2018 11:47

Firma INTRAX Sp. z o.o. rozpoczęła już prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Białuniu. Do jesieni przyszłego roku wybuduje salę gimnastyczną i trzy nowe sale lekcyjne.

Syreny dla powstańców

czwartek, 26 lipca 2018 07:42

Burmistrz Gminy Goleniów informuje, że 1 sierpnia 2018 r. o godz. 17.00 zostanie przeprowadzony trening uruchamiania syren alarmowych na terenie miasta Goleniów. Celem treningu będzie wyrażenie pamięci i uhonorowania poświęcenia oraz walki Powstańców Warszawskich z 1944 roku.

Mikrodotacje dla społeczników

wtorek, 24 lipca 2018 12:10

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES zaprasza młode fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i inne podmioty społeczne (działające do 30 miesięcy), grupy samopomocowe oraz grupy nieformalne do składania wniosków o mikrodotacje na kwotę do 5 tysięcy złotych w ramach projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA Małe Inicjatywy Lokalne edycja 3”.

Wiadukt późnym latem?

poniedziałek, 23 lipca 2018 11:19

Być może jeszcze w sierpniu zostanie oddany do użytku wiadukt drogowy łączący Żółwią Błoć z przedłużeniem ulicy Nowogardzkiej w Goleniowie. Trwają na nim intensywne prace budowlane.

Zamknięcie wyjazdu z Żółwiej Błoci

czwartek, 19 lipca 2018 12:40

W najbliższych dniach (może to być nawet piątek 20 lipca br.) zostanie zamknięty wyjazd ze wsi Żółwia Błoć na drogę krajową nr 6. Taki stan potrwa do chwili oddania do użytku nowego wiaduktu.

Zarząd pyta

środa, 18 lipca 2018 12:18

Burmistrz Gminy Goleniów nadal nie ma odpowiedzi na wniosek o przekazanie Gminie Goleniów przez powiat zadania inwestycyjnego pt. Modernizacja ulicy Lipowej w Lubczynie. Wniosek został złożony 14 czerwca br.

Sprostowanie nieprawdy

środa, 18 lipca 2018 07:36

Portal goleniow.net.pl w materiale „Co w trawie piszczy. Czyli wiadukt do Miękowa DK6”, opublikowanym w poniedziałek 16 lipca podaje całkowicie nieprawdziwą informację, jakoby piesi mieli zakaz poruszania się po wiadukcie na ul. Wolińskiej.

Rusza budowa kolejnej ścieżki

wtorek, 17 lipca 2018 10:54

Na ul. Spacerowej rozpoczęły się prace przygotowawcze do budowy ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej, która połączy ul. Dworcową z ul. Kalinową.

Biblioteka pełna atrakcji

wtorek, 17 lipca 2018 09:10

Bardzo interesująco zapowiada się drugie półrocze w naszej bibliotece. Będziemy mieli możliwość spotkania się i porozmawiania z kolejnymi znanymi i interesującymi postaciami.

Samochód dla OSP Rurzyca

poniedziałek, 16 lipca 2018 11:17

Strażacy z Rurzycy otrzymają nowy wóz strażacki szybciej, niż przypuszczali. Prawdopodobnie w listopadzie wymienią wiekowego stara na auto podobne do tych, które mają już OSP Lubczyna, Krępsko i Mosty.

Remont w SP nr 2

poniedziałek, 16 lipca 2018 11:08

W ubiegłym roku szkoła otrzymała nowe, przestronne szatnie. W te wakacje przebudowany zostanie hol wejściowy do szkoły oraz sześć łazienek.

Apel o nieparkowanie na Lawendowej

piątek, 13 lipca 2018 12:19

Już kolejny raz nie można było rozpocząć naprawy nawierzchni ulicy Lawendowej. Przeszkodą są zaparkowane tam samochody. Zdjęcie zostało zrobione w piątek, 13 lipca.

Mocno popadało

piątek, 13 lipca 2018 12:17

W czwartek w Goleniowie spadło 26 mm deszczu, 26 litrów wody (2,5 wiadra) na każdy metr kwadratowy. Większość w ciągu około dwóch godzin w ciągu dnia. Średni opad w całym lipcu to zazwyczaj około 70 mm deszczu.

Konar spadł na chodnik

środa, 11 lipca 2018 08:40

Nad ranem runął na ziemię duży konar wiązu rosnącego na terenie dawnego cmentarza przy ul. Sportowej. Na szczęście nie wyrządził nikomu krzywdy, choć spadł na chodnik.

To wciąż plac budowy

wtorek, 10 lipca 2018 09:20

Osoby niezadowolone z jakości nawierzchni ścieżek w alejce lipowej wzdłuż ul. Andersa oraz w parku przy ul. Szczecińskiej być może nie mają świadomości, że nie jest to jeszcze ostateczny efekt. Póki co, ułożono tylko podbudowę właściwej nawierzchni.

Od czwartku łatwiej do Miękowa

poniedziałek, 09 lipca 2018 09:22

Zgodnie z zapowiedziami w niedzielę ułożono wierzchnią warstwę asfaltu na dwóch nowych wiaduktach nad drogą S6. W środę ma nastąpić odbiór inwestycji przez nadzór budowlany, a jeśli przejdzie pomyślnie – od czwartku wiadukt będzie udostępniony kierowcom.

Burmistrz złożył wniosek

poniedziałek, 09 lipca 2018 08:38

Burmistrz Gminy Goleniów 14 czerwca br. wystąpił do Starostwa Powiatowego w Goleniowie o przekazanie realizacji zadania przebudowy ulicy Lipowej w Lubczynie. Gmina czeka na odpowiedź.

Mury będą jak nowe

piątek, 06 lipca 2018 14:16

Rozpoczęły się prace przy renowacji reszty murów obronnych oraz Baszt Menniczej i Baszty Prochowej. Wykonawcą jest firma RENTON Leszek Dzierzkiewicz z Poznania, która wcześniej odnawiała część muru obronnego biegnącego wzdłuż Iny, przy Alei Legend.

Pojedziemy jeszcze w wakacje?

wtorek, 03 lipca 2018 11:52

Dobiegają końca prace przy budowie wiaduktów na przedłużeniu ulicy Wolińskiej (droga do Miękowa). Powinny zostać ukończone jeszcze w lipcu.

Strona 10 z 135

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.