Dzisiaj jest: 23 Października 2018 roku    |    Imieniny: Marleny, Edwarda, Seweryna

"Wieści z Bezdroży" po raz trzeci

środa, 30 maja 2018 09:06

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego wydało właśnie trzeci numer swojej gazety pod tytułem "Wieści z Bezdroży". Publikacja ma na celu wspieranie rozwoju obszarów wiejskich oraz pomoc w pracy sołtysów, członków rad sołeckich oraz wszystkich osób aktywnych, działających na rzecz rozwoju swoich miejscowości.

Konsultacje w projekcie BALTIC PIPE

poniedziałek, 28 maja 2018 10:21

W środę, 6 czerwca o godz. 14:00 rozpocznie się kolejne spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu BALTIC PIPE.

Dzień Dziecka na Plantach

poniedziałek, 28 maja 2018 07:36

Trzeba było postać w kolejkach, ale chyba było warto. Wszystkie atrakcje festynu z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka były bezpłatne, więc na Plantach było tłoczno.

Kolejna sesja Rady Miejskiej

poniedziałek, 28 maja 2018 07:31

XLIII sesja Rady Miejskiej w Goleniowie odbędzie się w środę, 30 maja br. w sali posiedzeń UGiM Goleniów. Początek o godzinie 11.00.

Dialog techniczny w sprawie dworca

piątek, 25 maja 2018 09:46

W piątek, 25 maja rozpoczęły się konsultacje z sześcioma firmami z całej Polski, zainteresowanymi otrzymaniem zlecenia na modernizację goleniowskiego dworca kolejowego wraz z jego otoczeniem.

Aleja św. Jerzego?

czwartek, 24 maja 2018 12:02

Proboszcz goleniowskiej parafii pw. św. Jerzego złożył wniosek o nadanie alei wzdłuż ul. Andersa nazwy Alei św. Jerzego. Pod wnioskiem są podpisy księży i parafian.

Będzie zmiana

czwartek, 24 maja 2018 09:58

W najbliższych dniach należy się spodziewać znaczącej zmiany w organizacji ruchu w rejonie węzła drogowego koło Żółwiej Błoci. Jest konieczna w związku budową drogi S6, ale może spowodować utrudnienia dla kierowców.

Szybka naprawa

czwartek, 24 maja 2018 07:05

Sprawnie usunięto awarię sieci kanalizacyjnej na skrzyżowaniu ulic Szczecińskiej, Matejki i Konopnickiej. Naprawy dokonano w nocy ze środy na czwartek, kiedy ruch samochodów jest niewielki.

W najbliższą sobotę w ogrodzie Goleniowskiego Domu Kultury odbędzie się Piknik Integracyjny. To pierwsze spotkanie (prawie) wszystkich przyszłych pracowników Zakładu Aktywizacji Zawodowej.

Remont na skrzyżowaniu

środa, 23 maja 2018 11:15

W środę, 23 maja około godziny 19:00 ekipa remontowa GWiK przystąpi do naprawy uszkodzenia sieci wodno-kanalizacyjnej na skrzyżowaniu ulic Szczecińskiej, Matejki i Konopnickiej. Prace mogą potrwać do rana.

Spotkanie w sprawie wiat

wtorek, 22 maja 2018 08:57

W poniedziałek, 21 maja odbyło się spotkanie mieszkańców wsi Miękowo, Kąty i Załom z wiceburmistrzem Henrykiem Zajko i ośmioma radnymi gminnymi, którzy skorzystali z zaproszenia. Spotkanie zorganizowano na wniosek mieszkańców.

Konkurs na prezesa PEC

piątek, 18 maja 2018 09:11

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Goleniowie Sp. z o.o. ogłosiła konkurs na prezesa zarządu spółki. Oferty konkursowe można składać do 5 czerwca (liczy się data wpływu oferty do siedziby spółki).

Ścieżka i remonty

piątek, 18 maja 2018 08:39

Burmistrz Robert Krupowicz zdecydował o zwiększeniu środków na dwa zadania, które są niezbędne gminie, a wymagają zwiększenia budżetu.

Dwie oferty na Spacerową

środa, 16 maja 2018 10:45

W środę, 16 maja otwarto dwie oferty złożone w przetargu na budowę ścieżki rowerowej przy ul. Spacerowej. Oferty znacznie się różnią wysokością.

Ponowny przetarg na wiaty

środa, 16 maja 2018 10:27

We wtorek 15 maja br. Gmina Goleniów ogłosiła drugi przetarg na wykonanie trzech wiat przeznaczonych dla sołectw Kąty, Miękowo i Załom. W Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie w dziale „Zamówienia publiczne” dostępna jest pełna dokumentacja przetargowa.

Sztandar dla strażaków

wtorek, 15 maja 2018 12:34

Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Goleniowie było najważniejszym punktem sobotnich obchodów Dnia Strażaka. Powiatowe obchody zorganizowano w Goleniowie.

Spotkanie w sprawie ul. Lipowej

piątek, 11 maja 2018 12:32

W czwartek po południu burmistrz Robert Krupowicz spotkał się z mieszkańcami Lubczyny. Głównym tematem była modernizacja stanowiącej własność powiatu ulicy Lipowej.

Połączą ścieżki

czwartek, 10 maja 2018 10:57

W ramach budowy drogi ekspresowej S6 Budimex buduje ścieżkę rowerową łączącą Żółwią Błoć z rondem na przedłużeniu ul. Nowogardzkiej. Prawdopodobnie zostanie ona połączona z istniejącą ścieżką pieszo-rowerową wzdłuż Nowogardzkiej.

Oferta zbliżona do poprzedniej

czwartek, 10 maja 2018 09:58

Starostwo powiatowe w Goleniowie otworzyło dziś ofertę złożoną w przetargu na modernizację ul. Lipowej w Lubczynie. Złożyła ją firma MAZUR SPRI, oferująca wykonanie prac za 15 724 320 zł brutto.

Uzupełniające wybory ławników

środa, 09 maja 2018 07:44

Do 29 maja można zgłaszać kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Goleniowie, którzy będą uczestniczyć w orzekaniu w sprawach rodzinnych.

Strona 8 z 130

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.