Dzisiaj jest: 26 Stycznia 2020 roku    |    Imieniny: Paulina, Wanda, Tytus
wtorek, 29 października 2013 16:22

Ona żyła dla Boga i dla nas

„Ona żyła dla Boga i dla nas” - tych kilka słów najczęściej towarzyszyło niezwykłemu wydarzeniu, jakie miało miejsce w Goleniowie 28 października 2013 roku. Odnosiły się one do siostry Marii Matijczuk z greckokatolickiego Zgromadzenia Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Maryi, której imię nosi rondo u zbiegu ulic Sportowej, Norwida, Drzymały, Kasprowicza i Andersa.

Siostra Maria, człowiek wielkiego serca, oddany przez całe swoje pracowite życie Bogu i ludziom, przez ponad 50 lat niosła pomoc w cierpieniu i dobre słowo, nie oczekując niczego w zamian. Goleniowianie darzyli ją ogromnym szacunkiem i wdzięcznością za to, co dla nich robiła. Wyrazem tego były między innymi tytuły „Goleniowianin Roku” nadany jej przez redakcję „Gazety Goleniowskiej” w 1996 roku i „Zasłużony Mieszkaniec Gminy Goleniów” przyznany uchwałą Rady Miejskiej w 2003 roku, na kilka miesięcy przed jej śmiercią. 26 czerwca 2013 r., na wniosek radnego Krzysztofa Rutkowskiego, Rada Miejska postanowiła nowemu rondu nadać nazwę Rondo Siostry Marii Matijczuk.

Na uroczystości związane z oficjalnym nadaniem nazwy przybyli kapłani Kościoła Greckokatolickiego z Ordynariuszem Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej bp. Włodzimierzem Romanem Juszczakiem, zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM z siostrą generalną Theresą A.Slota z Rzymu oraz siostrami prowincjalnymi z Polski, Słowacji i Ukrainy. Ekumeniczną liturgię w obrządku wschodnim wspólnie z biskupami i kapłanami greckokatolickimi celebrowali ks. kanonik Bogdan Schmidt, ks. proboszcz parafii pw. św. Jerzego Wacław Nowak oraz dziekan ks. Janusz Skałecki. We mszy uczestniczyli burmistrzowie Robert Krupowicz, Tomasz Banach i Henryk Zajko, radni Rady Miejskiej i wielu goleniowian, dla których siostra Maria wciąż jest symbolem dobroci i służby Bogu i ludziom.

„Wydaje się, że nadanie nazwy rondu i jego poświęcenie to uroczystość świecka, nie religijna” – zwrócił się w kazaniu do wiernych bp Włodzimierz R. Juszczak. - „Decyzją Rady Miejskiej będzie ono nosić imię siostry Marii. To konkretna osoba, znana wielu mieszkańcom waszego miasta, osoba, która na stałe wpisała się do historii Goleniowa. Uczyniła wiele dobra na tej ziemi. Nie było dla niej ważne, jakiej kto jest narodowości, czy jest bogaty, czy biedny, czy to dzień, czy noc – dla niej najważniejszy był człowiek i jeśli potrzebował pomocy, ona mu ją niosła. Dzisiejsza uroczystość to świadectwo, że o niej pamiętamy. To także wielki dzień dla sióstr służebnic. Jedna z nich za swoje życie została w szczególny sposób wyróżniona”.

Po mszy odbyła się zasadnicza część uroczystości – odsłonięcie tablicy z nazwą oraz poświęcenie ronda. Witając gości w imieniu władz miasta, burmistrz Robert Krupowicz powiedział: „Obraz współczesnego świata bardzo często, moim zdaniem – za często, odbiera nam nadzieję, że wśród nas żyje jeszcze dobro. Dobro codziennie, skromne, które nie szuka poklasku, które oddaje siebie innym. I kiedy człowiek traci tę nadzieję, pojawiają się tacy ludzie jak siostra Maria. Nawet jeżeli nie są z nami fizycznie, to trwa o nich pamięć. I wtedy nadzieja wraca, bo tacy ludzie są listami od Pana Boga, który upewnia nas, że to dobro było z nami i mieszkać będzie z nami na zawsze. Chciałbym w tym miejscu podziękować radnym i panu Krzysztofowi Rutkowskiemu za to, że przywołaliście państwo dobro do Goleniowa. Niech to dobro pozostanie z nami na zawsze”.

W imieniu sióstr ze Zgromadzenia Służebnic NPM podziękowania za nadanie rondu imienia siostry Marii Matijczuk złożyła Siostra Generalna Theresa A.Slota. „Oddana praca siostry Marii, jej wierna służba Bogu i ludziom sprawiły, że doceniliście jej działalność. Mogliście to rondo nazwać imieniem jakiejś gwiazdy, woleliście jednak dać mu imię służebnicy pańskiej. Pokazaliście w ten sposób, że dobro, które ona niosła, ma dla was znaczenie i zachęcacie, byśmy byli skłonni do poświęceń na rzecz innych.” Przełożona Prowincjalna na Polskę siostra Natalia Macina swoje wystąpienie zaczęła od cytatu z listu świętego Pawła do Rzymian: „Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie...” I kontynuując, mówiła: „Ona żyła dla nas – te słowa najczęściej słyszałam w Goleniowie, spotykając się z mieszkańcami waszego miasta. I rzeczywiście – siostra Maria, żyjąc dla Pana, żyła jednocześnie dla was. I choć umarła 10 lat temu, nadal w naszej pamięci żyje, a ożywia ją wdzięczność waszych serc, czego dowodem jest dzisiejsza uroczystość. Szczere Bóg zapłać za waszą obecność. Niech Bóg wam błogosławi.”

Uroczystość zakończyła się poświęceniem ronda przez Ordynariusza Eparchii Wrocławsko-Gdańskiej, ks. bpa Włodzimierza R. Juszczaka i wieloletniego proboszcza parafii pw. świętego Jerzego ks. kanonika Bogdana Schmidta. Tablicę z nazwą ronda odsłonili Siostra Generalna Zgromadzenia Theresa A. Slota oraz Burmistrz Gminy Goleniów Robert Krupowicz. W godzinach popołudniowych zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Służebnic NMP udały się na cmentarz, gdzie modliły się w intencji siostry Marii, a na jej mogile zapaliły znicze i złożyły kwiaty.

s-m-m

pdfPrzeczytaj w formacie PDF

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.