Dzisiaj jest: 12 Lipca 2020 roku    |    Imieniny: Jan, Wera, Brunon

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

wtorek, 23 lipca 2013 11:43

Skrzyżowanie nieprzejezdne

Od dnia 19 lipca 2013 roku nieprzejezdne jest skrzyżowanie ulic Konopnickiej i Kasprowicza (przy kładce nad Iną). Związane jest to z robotami drogowymi prowadzonymi przez PRD POL-DRÓG Nowogard S.A. na zadaniu „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową mostu przez rzekę Inę w Goleniowie”. Skrzyżowanie, na którym budowane jest rondo, wyłączone będzie z ruchu do 31 lipca 2013 r.

W ramach wymienionego wyżej zadania przebudowane zostanie skrzyżowanie ulic Andersa, Sportowej, Drzymały, Kasprowicza i Norwida oraz skrzyżowanie ulic Kasprowicza i Konopnickiej na skrzyżowania o ruchu okrężnym, wybudowany zostanie nowy most na Inie wraz z budową dróg dojazdowych, ciągów komunikacyjnych i infrastrukturą techniczną oraz przebudowana istniejąca sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z umową inwestycja zostanie zrealizowana do 30 października 2013 r. Koszt – 7.999.114 zł. Zadanie jest współfinansowane w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Za roboty dot. kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej odpowiada spółka Goleniowskie Wodociągi i Kanalizacja, która pokryje koszty tych robót w wysokości 1.523.791 zł.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.