Dzisiaj jest: 28 Stycznia 2020 roku    |    Imieniny: Walery, Radomir, Karol
poniedziałek, 04 marca 2013 14:06

Nie tylko wycinają

W związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową mostu przez rzekę Ina w Goleniowie” wykonawca PRD POL-DRÓG S.A. w dniach 26 – 28 lutego 2013 roku dokonał wycinki drzew rosnących przy ulicach Dworcowej i Andersa.

Wycięcie drzew kolidujących z planowanym przebiegiem dróg było niezbędne dla realizacji inwestycji, zgodne z dokumentacją projektową i przeprowadzone zostało przed rozpoczęciem okresów lęgowych ptaków. Zaniepokojonych mieszkańców Goleniowa informujemy, że po zakończeniu inwestycji planowane są nowe nasadzenia wzdłuż projektowanych nowych szlaków pieszych i na rondach. Wprowadzone zostaną dekoracyjne przez cały rok, odporne na mróz i zanieczyszczenia gatunki drzew, krzewów i bylin, które zaspokoją rekreacyjne i estetyczne potrzeby mieszkańców miasta.

W ramach inwestycji powstaną dwa ronda (na skrzyżowaniu ulic Andersa, Drzymały, Sportowej, Kasprowicza i Norwida oraz na ulicy Dworcowej), wybudowany zostanie most łączący ulicę Kasprowicza i Dworcową wraz z ciągami komunikacyjnymi i infrastruktura techniczną. Ponadto przebudowana zostanie siec kanalizacyjna i wodociągowa pomiędzy ulicami Dworcową i Kopernika. Zadanie – zgodnie z planem – ma być zrealizowane do 30 października 2013 r. 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.