Dzisiaj jest: 19 Kwietnia 2021 roku    |    Imieniny: Adolf, Leon, Tymon

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

wtorek, 19 lutego 2013 11:31

Wykonawca wyłoniony

Komisja przetargowa, po szczegółowym badaniu ofert na realizację zadania pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budowa mostu przez rzekę Inę w Goleniowie, wybrała ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych POL-DRÓG S.A. z Nowogardu. Burmistrz Gminy Goleniów wybór ten zatwierdził.

POL-DRÓG złożył najkorzystniejszą finansowo ofertę – 7.999.144,19 zł. Przypomnijmy, na realizację tego zadania przeznaczono 9.941.117,00, w tym Gmina Goleniów – 8.417.326,00, GWiK – 1.523.791,00. Dnia 21 lutego 2013 roku zostanie z wykonawcą podpisana umowa i przekazany plac budowy. Dnia 26 lutego wykonawca rozpocznie roboty.
Zadanie, które dofinansowane zostanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, obejmuje:

 • przebudowę skrzyżowania ulic Andersa, Sportowej, Drzymały, Kasprowicza i Norwida na skrzyżowanie o ruchu okrężnym wraz z ciągami komunikacyjnymi i infrastrukturą techniczną – do 30 sierpnia 2013 r.,
 • budowę nowego mostu na rzece Ina wraz z budową dróg dojazdowych, ciągów komunikacyjnych i infrastruktury technicznej – do 30 października 2013 r.,
 • przebudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej pomiędzy ulicami
 • Dworcowa i Kopernika – do 30 października 2013 r. 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.