Dzisiaj jest: 19 Kwietnia 2021 roku    |    Imieniny: Adolf, Leon, Tymon

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

środa, 13 lutego 2013 12:14

Dziewięć ofert na budowę mostu

Dnia 8 lutego 2013 roku otwarte zostały oferty na realizację zadania „Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową mostu przez rzekę Inę w Goleniowie”.

Przeznacza się na nie kwotę w wysokości  9.941.117,00 zł łącznie z podatkiem VAT (Gmina Goleniów – 8.417.326,00 zł, GWiK Sp. z o.o. - 1.523.791,00 zł).

Na ogłoszony przez Gminę przetarg wpłynęło 9 ofert. Złożyły je:

 1. SKANSKA S.A z Warszawy na kwotę 8.747.208,47 zł,
 2. Konsorcjum: MAZUR Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ze Szczecina i APEX-ROBOZIEM Sp. z o.o. ze Stargardu Szczec. - 10.019.937,29 zł
 3. MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. z Krakowa – 8.255.466,17 zł,
 4. EUROVIA POLSKA S.A. Z Kobierzyc- 10.320.423,70 zł,
 5. Konsorcjum: PBT ARBET A. Zygadło z Grzędzic, BUD PAK P. Szubert ze Stargardu Szczec. i BEN – BRUK B.Chłap ze Stargardu Szczec. - 8.065.131,50 zł,
 6. PDR POL-DROG S.A. z Nowogardu – 7.999.144,19 zł,
 7. STRABAG Sp. z o.o. - 8.699.860,70 zł,
 8. Konsorcjum: FDO Sp. z o. o. z Leśna Górnego i STALMONT Sp. j. - 10.067.597,04 zł,
 9. MET-INSTAL Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy z Miękowa – 8.593.462,20 zł.

Aktualnie trwa komisyjne sprawdzanie ofert złożonych w postępowaniu.

W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące roboty:

 • przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Andersa, Sportowej, Drzymały, Kasprowicza i Norwida (na zdjęciu) na skrzyżowanie o ruchu okrężnym wraz z ciągami komunikacyjnymi i infrastrukturą techniczną,
 • budowa nowego mostu na rzece Inie wraz z budową dróg dojazdowych, ciągów komunikacyjnych i infrastruktury technicznej w Goleniowie,
 • przebudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami Dworcową i Kopernika – etap I oraz sieci wodociągowej pomiędzy ulicami Dworcową i Kopernika.

Termin zakończenia prac – 30 października 2013 roku.

Zadanie będzie dofinansowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w 2013 roku. 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.