Dzisiaj jest: 23 Września 2021 roku    |    Imieniny: Tekla, Bogusław
odpady pasek

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

Informacja na temat odbioru odpadów komunalnych

7 września skończyła się umowa pomiędzy Gminą Goleniów a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej, na wywóz odpadów. To oznacza, że od 8 września 2021 r. śmieci w gminie nie są odbierane.

Pieniądze przewidziane w budżecie na dopłatę do śmieci skończyły się i nie można było podpisać kolejnej umowy z firmą odbierającą odpady.
Od wielu miesięcy Rada Miejska konsekwentnie nie zgadza się na urealnienie stawki za odbiór odpadów, jak również nie dokonała przesunięcia środków, żeby móc podpisać nową umowę z PGK, które wygrało przetarg na wywóz nieczystości.

Stawka za wywóz odpadów w naszej gminie to 12 złotych za osobę. Realnie gmina musi dopłacać z budżetu aż 2/3 pozostałej kwoty. W 2021 roku to 800 tys. miesięcznie. Rocznie z podatków mieszkańców Goleniowa dopłacamy do śmieci ponad 9 milionów złotych.
Dla porównania: w innych miastach w Polsce, również u naszych sąsiadów, niezależnie od tego czy większych czy mniejszych, stawka za wywóz śmieci jest średnio trzy razy wyższa.
Radni uzależniali podjęcie decyzji o podwyżce stawek za śmieci od audytu w PGK, który wykazał, że firma prowadzona jest w sposób racjonalny, a cena za odbiór i zagospodarowanie odpadów wynosi 850 zł. za tonę i jest niższa niż średnia krajowa, czyli 1000 zł. za tonę.

Ostatnia, dwudziesta druga próba podjęcia przez burmistrza tematu gospodarki odpadami komunalnymi podczas spotkań rady miejskiej, była w kwietniu 2021 r.
Burmistrz podjął próby przedłużenia umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Goleniowie, natomiast bez zgody Rady Miejskiej nie jest to możliwe.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.