Dzisiaj jest: 7 Grudnia 2023 roku    |    Imieniny: Agata, Ambroży, Marcin
wtorek, 12 stycznia 2021 10:06

Wpisać do budżetu i można ruszać z Metalową!

Jest dofinansowanie (prawie 5 mln zł) do budowy ul. Metalowej wraz z budową łącznika do ul. Nowogardzkiej w Goleniowie!

Informację o umieszczeniu tej inwestycji na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w roku 2021 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w tym tygodniu przekazał burmistrzowi Wojewoda Zachodniopomorski.

Z uwagi na tę szczególną okoliczność jest pilna potrzeba umieszczenia tej inwestycji w budżecie Gminy Goleniów na rok 2021. Dlatego Burmistrz Gminy Goleniów złożył wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Goleniowie w piątek 15 stycznia 2021 r.

Aby wykonać inwestycję na ul. Metalowej konieczne jest wpisanie jej do projektu budżetu, przyjęcie budżetu, przeprowadzenie procedury przetargowej, wyłonienie wykonawcy i wykonanie prac budowlanych – wszystko w tym roku. Stąd konieczność pilnych działań burmistrza oraz Rady Miejskiej i zwołanie sesji nadzwyczajnej.

Przyznanie dofinansowania do budowy ul. Metalowej jest finałem kilkumiesięcznych starań Burmistrza Gminy Goleniów. Wniosek o dofinansowanie został złożony w sierpniu 2020 r., a burmistrz wielokrotnie zapewniał, że inwestycja zostanie zrealizowana, kiedy będą zabezpieczone na nią środki finansowe. 5 mln zł dofinansowania z RFRD wraz ze środkami własnymi gminy, które zostaną wskazane w budżecie wystarczy na realizację zadania, które potrzebne jest do wyeliminowania z ul. Grenadierów ruchu ciężkich samochodów ciężarowych. O tę inwestycję upominają się od dawna mieszkańcy tej ulicy, chcą jej też gminni radni. Teraz potrzebne jest tylko przyjęcie budżetu na rok 2021 wraz ze wspomnianą wyżej inwestycją.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.