Dzisiaj jest: 28 Listopada 2021 roku    |    Imieniny: Jakub, Lesław, Zdzisław

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

środa, 23 września 2020 09:05

Z wizytą w R-XXI

We wtorek, 22 września br. wiceburmistrzowie Henryk Zajko i Tomasz Banach odwiedzili Regionalny Zakład Gospodarowania Odpadami w Słajsinie k. Nowogardu. Spotkali się tam z przewodniczącym zarządu Celowego Związku Gmin R-XXI, Jackiem Chrzanowskim.

Głównym celem rozmowy było wstępne omówienie warunków, na jakich Gmina Goleniów mogłaby przystąpić do CZG R-XXI. Na ostatniej sesji Rada Miejska w Goleniowie upoważniła Burmistrza Gminy Goleniów do prowadzenia rozmów na temat ewentualnego przystąpienia Gminy Goleniów do Związku.
Prezes J. Chrzanowski przedstawił m.in. wysokość „wpisowego”, rocznych składek na rzecz Związku oraz obecne ceny przyjmowania odpadów przez RZGO. Wiceburmistrzowie mogli też obejrzeć zakład i zapoznać się z procesem technologicznym.
Decyzję o przystąpieniu Gminy Goleniów do CZG R-XXI może podjąć Rada Miejska w Goleniowie. Jeśli taka decyzja zapadnie, to już na najbliższym, listopadowym walnym zgromadzeniu członków CZG R-XXI mogłaby zapaść uchwała o przyjęciu Goleniowa do Związku. Udział w R-XXI byłby gwarancją odbioru odpadów powstających w naszej gminie, stabilnej ceny za tę usługę oraz względnie niskich kosztów transportu, wynikających z bliskości RZGO w Słajsinie.
CZG R-XXI powstał w roku 2002, skupia obecnie 27 gmin zachodniopomorskich, z dniem 1 stycznia 2021 przystąpi Gmina Łobez – stosowne decyzje już zapadły. Goleniów mógł przystąpić do Związku w chwili jego tworzenia, ale ówczesne władze gminy uznały, że nie byłoby to dla niej korzystne.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.