Dzisiaj jest: 29 Lutego 2020 roku    |    Imieniny: Lutosław, Roman, Teofil
piątek, 17 stycznia 2020 09:57

Zmarł Seweryn Orchowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w czwartek, 16 stycznia 2020 r. zmarł pan Seweryn Orchowski, Zasłużony Mieszkaniec Gminy Goleniów.

Seweryn Orchowski mieszkał w Goleniowie od 1960 roku. Był pracownikiem Rejonu Energetycznego w Nowogardzie, a po jego przeniesieniu do Goleniowa – od 1968 roku był kierownikiem tej instytucji. Funkcję tę pełnił do przejścia na emeryturę z końcem roku 1997. Pod jego kierownictwem zakład energetyczny stał się wzorcową placówką na Pomorzu Zachodnim.
Mimo ogromu obowiązków zawodowych Seweryn Orchowski bardzo mocno angażował się w działalność społeczną na rzecz miasta, powiatu i regionu. Był m.in. radnym Miejskiej Rady Narodowej.
Za zasługi dla Gminy Goleniów Rada Miejska 16 maja 2013 r. nadała panu Orchowskiemu tytuł Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów.

Był człowiekiem powszechnie lubianym i szanowanym, dobrze się zapisał w naszej pamięci.
Burmistrz Gminy Goleniów, radni Rady Miejskiej w Goleniowie oraz pracownicy Urzędu Gminy i Miasta składają rodzinie Zmarłego wyrazy współczucia.

Pogrzeb odbędzie się w sobotę 18 stycznia na cmentarzu komunalnym w Goleniowie. Msza o godz. 13:00, wystawienie zwłok o 14:00, a pogrzeb o 14.30.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.