Dzisiaj jest: 29 Lutego 2020 roku    |    Imieniny: Lutosław, Roman, Teofil
czwartek, 19 grudnia 2019 09:12

Uchwalono budżet na rok 2020

Na wczorajszej sesji Rady Miejskiej w Goleniowie przyjęta została uchwała w sprawie budżetu Gminy Goleniów na rok 2020.

Pomimo trudności związanych z wysokimi kosztami oświaty oraz zmniejszeniem wpływów z podatku PIT oraz innymi obciążeniami wynikającymi z polityki krajowej, budżet na rok 2020 zakłada kontynuację inwestycji rozpoczętych wcześniej oraz dalszy rozwój gminy. Kontynuowana będzie budowa centrum komunikacyjnego w Goleniowie i Załomiu, budowa dworca kolejowego, adaptacja budynku Rampy i kolejowej wieży ciśnień, modernizacja dróg i oświetlenia w miejscach publicznych – w tym ulicy Lipowej w Lubczynie, budowa dróg w technologii płyt jumbo, budowa sieci monitoringu, zarezerwowano też środki na opracowanie koncepcji nowej hali widowiskowo-wystawienniczej oraz na opracowanie dokumentacji rozbudowy szkół w Lubczynie, Komarowie oraz na remonty i modernizacje placówek oświatowych w Mostach, Białuniu, Krępsku i Lubczynie. Wykreślono na razie z budżetu budowę ulicy Metalowej, która nie ma w tej chwili zagwarantowanego dofinansowania zewnętrznego.

Uchwała budżetowa zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej UGiM w Goleniowie oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Wejdzie w życie 1 stycznia 2020.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.