Dzisiaj jest: 25 Kwietnia 2019 roku    |    Imieniny: Marek, Jarosław, Wasyl
poniedziałek, 29 października 2018 13:43

Goleniów Solidnym Partnerem

Działamy w oparciu o zrównoważony rozwój, rzetelność i odpowiedzialność. Urząd Gminy i Miasta Goleniów zdobył tytuł „Solidnego partnera w środowisku lokalnym 2018”. Wyróżnienie jest przyznawane podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska w Poznaniu, a gminę do konkursu nominował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

- Kilka lat temu brak zaufania stanowił istotną barierę we współpracy pomiędzy biznesem, nauką i administracją. To się zmienia, a w tym procesie szczególną rolę odgrywają środki unijne, które mają zasadnicze znaczenie dla stymulowania innowacyjności. Mądre inwestowanie, ale i otwartość na potrzeby biznesu oraz mieszkańców, to najlepsza droga do wspierania gospodarki oraz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Goleniów jest świetnym przykładem, takiego otwartego samorządu, a dla wielu gmin może być stawiany za wzór do naśladowania – powiedział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Dla niepełnosprawnych mieszkańców gminy budujemy Zakład Aktywności Zawodowej. Z przedsiębiorcami zlokalizowanymi w naszym parku przemysłowym współpracujemy na płaszczyźnie branżowych klastrów. W ramach Centrum Aktywności Lokalnej wspieramy seniorów i organizacje pozarządowe. Tworząc sejmik samorządów uczniowskich promujemy działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. To tylko niektóre z działań podejmowanych przez Urząd Gminy i Miasta Goleniów. Działań wyróżnionych tytułem „Solidny partner w środowisku lokalnym”.

Celem Programu jest nagradzanie i upowszechniane dobrych praktyk samorządów, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miast i gmin. Działań przyjaznych dla mieszkańców, ale i pobudzających aktywność obywatelską oraz budujących w środowisku lokalnym pozytywnych relacji pomiędzy samorządami, biznesem i nauką. Laureatów nagrodzono 23 października 2018 r., podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska „POL-ECO-SYSTEM”, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. Obok Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie doceniono także gminne urzędy z Gomunic, Koluszek, Rzgowa czy Jadowa.

Projekt realizuje Stowarzyszenie Rzetelnego Biznesu przy współpracy m.in. z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, administracją samorządową i rządową. Program „Solidny Partner”, zainicjowano w 1995 r., a w 2001 r. został on objęty patronatem honorowym Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i Narodowego Banku Polskiego oraz włączył się w inicjatywę ONZ, Global Compact.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.