Dzisiaj jest: 19 Lipca 2019 roku    |    Imieniny: Alfred, Wincenty, Włodzisław
czwartek, 06 września 2018 11:56

Złote Gody

W środę, 5 września w JF Duet w Goleniowie odbyło się pierwsze w tym roku uroczyste spotkanie Jubilatów obchodzących  50-lecie pożycia małżeńskiego.

Są pary, które 1968 roku ślubowały sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską  i w tej przysiędze wytrwały.  W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Burmistrz  Gminy Goleniów Robert Krupowicz odznaczył 18 par z gminy Goleniów. Wśród Dostojnych Jubilatów znaleźli się również  tacy, którzy ślubowali 1949 roku. W spotkaniu uczestniczył również Z-ca Burmistrza Gminy Goleniów Henryk Zajko oraz Kierownik USC Jadwiga Kozicka.

Spotkanie rozpoczął wspaniały występ solistek ze studia wokalnego Doroty Gołębiowskiej działającego w GDK, a później były gratulacje, drobne upominki i tradycyjne "Sto lat" .

Przed nami już niedługo kolejne dwie uroczystości jubileuszowe. W tym roku bowiem w gminie Goleniów odznaczonych zostanie 59 par małżeńskich.

Osoby zainteresowane pobraniem zdjęć z uroczystości (pliki JPG do wydruku w zakładzie fotograficznym) zapraszamy z pendrive’m lub pustą płytą CD do Urzędu Gminy w Goleniowie, pok. 016.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.