Dzisiaj jest: 16 Lutego 2019 roku    |    Imieniny: Danuta, Juliana, Daniel
piątek, 13 lipca 2018 12:17

Mocno popadało

W czwartek w Goleniowie spadło 26 mm deszczu, 26 litrów wody (2,5 wiadra) na każdy metr kwadratowy. Większość w ciągu około dwóch godzin w ciągu dnia. Średni opad w całym lipcu to zazwyczaj około 70 mm deszczu.

Kanalizacja deszczowa dość sprawnie poradziła sobie z odbiorem dużej ilości wód opadowych, szacowaną przez pracowników GWiK na ok. 4 tysiące metrów sześciennych w ciągu doby. Nie obyło się jednak bez problemów.

Zalany wodą został przejazd pod wiaduktem na ul. Dworcowej. Spłynęła w to miejsce woda z ulic Dworcowej, Bankowej i Parkowej. Istniejąca tam kanalizacja deszczowa nie nadążyła z odbiorem napływającej wody i na pewien czas przejazd pod wiaduktem był niemożliwy.

Podobny problem powstał na styku ulic Lipowej i Akacjowej, w miejscu, gdzie spływa woda z ulic Lipowej, Akacjowej i Piaskowej. Tu też kanalizacja deszczowa nie nadążała z odbiorem deszczówki.

Problemem okazało się funkcjonowanie kanalizacji ściekowej w rejonie ul. Konstytucji. Na tej ulicy oraz na wszystkich niedawno wyremontowanych (Szkolna, Szarych Szeregów, Andersa...) kanalizacja deszczowa jest oddzielona od sanitarnej. Problem jest jednak na ulicach, które jeszcze nie zostały wyremontowane, m.in. Pocztowej, Puszkina, Witosa. Tam prawdopodobnie istnieją połączenia kanalizacji sanitarnej w odprowadzeniami wody deszczowej. Efektem było wybijanie ścieków z przepełnionej kanalizacji w najniższym punkcie, czyli na ul. Andersa.

Zjawiska obserwowane w czwartek wskazują na konieczność prowadzenia kolejnych inwestycji kanalizacyjnych w mieście. Konieczne jest dalsze rozdzielanie kanalizacji sanitarnej od deszczowej oraz rozwiązanie problemu odprowadzania wód opadowych z ul. Dworcowej oraz Lipowej. Należy się liczyć z kolejnymi nawalnymi opadami deszczu, wynikającymi z obserwowanych zmian klimatycznych. Zwiększa się też obszar utwardzony (drogi, place, podwórka), gdzie woda nie wsiąka w grunt i trafia do kanalizacji deszczowej bądź sanitarnej.

Jak informuje GWiK, problem z przepełnioną kanalizacją sanitarną wystąpił wczoraj również na terenach wiejskich. Powodem była deszczówka, którą wielu właścicieli nieruchomości odprowadzało do kanalizacji ratując przed podtopieniem własne posesje.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.