Dzisiaj jest: 16 Lutego 2019 roku    |    Imieniny: Danuta, Juliana, Daniel
wtorek, 03 lipca 2018 11:14

"300 plus" już dostępne. Ruszył Program Dobry Start

Można już składać wnioski do Ośrodka Pomocy Społecznej o wypłatę świadczenia „300 plus” przeznaczonego na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie przysługuje do ukończenia przez ucznia 20 lat (24 lata w przypadku uczniów niepełnosprawnych).

Wnioski w Programie Dobry Start, popularnie zwanym "300 plus" w lipcu wnioski można składać wyłącznie elektronicznie. Najłatwiej zrobić to, wykorzystując internetowe konto bankowe, po wyszukaniu zakładki „Wnioski” odsyłającej do platformy komunikacyjnej Emp@tia. Procedura jest prosta, wypełnienie wniosku nie zajmuje dużo czasu, nie są potrzebne żadne załączniki. Wniosek można też złożyć, korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, ale uwaga: obecnie są problemy z funkcjonowaniem tej platformy komunikacyjnej i nie ma gwarancji, że wniosek dotrze do właściwego ośrodka pomocy społecznej. 

Wnioski w formie papierowej będzie można składać dopiero od sierpnia. Druk można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej na ul. Pocztowej, od sierpnia będą dostępne również w innych gminnych instytucjach (poinformujemy o tym osobno).

Dyrektor OPS w Goleniowie zachęca do składania wniosków już teraz. Gwarantuje to szybką i bezproblemową wypłatę świadczenia jeszcze w lipcu. W sierpniu przyjmowane będą również nowe wnioski na świadczenia 500+, czas realizacji wniosków może się wówczas nieco wydłużyć.

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat Programu Dobry Start:

Czy od świadczenia „Dobry Start” jest odprowadzany podatek?
Nie. Świadczenie z programu „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Oznacza to, że otrzymasz je w pełnej wysokości.

Moje dziecko pójdzie w tym roku do „zerówki”, którą prowadzi szkoła. Czy maluch też może liczyć na wyprawkę?
Nie. Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne - ani w przedszkolu, ani w „zerówce” prowadzonej w szkole.

Pobieram zasiłek z pomocy społecznej. Jestem bezrobotna i nie mam prawa do zasiłku. Pracuje tylko mąż. Po otrzymaniu wyprawki dochód na osobę w naszej rodzinie wzrośnie. Czy stracimy wówczas zasiłek z pomocy społecznej?
Świadczenia z programu „Dobry Start” nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń pobieranych z innych systemów wsparcia. Wyprawka nie spowoduje więc utraty zasiłku z pomocy społecznej.

Co z dodatkiem do świadczenia rodzinnego z tytułu rozpoczęcia nauki w szkole? Czy 300 zł na wyprawkę zastępuje to 100 zł, czy jest niezależnym świadczeniem tak jak 500+?
ędzie można otrzymać te dwa rodzaje świadczeń, czyli zarówno świadczenie „Dobry Start“, jak i świadczenia rodzinne, w tym dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Czy we wniosku „Dobry Start” mogę podać konto dziecka do wypłaty świadczeń?
Oczywiście wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki. Należy jednak podkreślić, że we wniosku „Dobry Start” można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci. Warto też pamiętać, że dziecko do 13 roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta.

Mam pełnoletnie dziecko, które uczy się w liceum. Kto powinien złożyć wniosek?
Świadczenie „Dobry Start” co do zasady przysługuje rodzicowi na uczące się w szkole dziecko, także na dziecko pełnoletnie. W związku z powyższym, wniosek o to świadczenie powinien złożyć rodzic.

Kiedy trzeba zwrócić pieniądze?
Istnieje kilka sytuacji, w których pieniądze z programu będziemy musieli zwrócić. Za nienależnie pobrane świadczenie „Dobry Start” uważa się m.in. pieniądze wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów, pieniądze wypłacone mimo braku prawa do świadczenia, czy też kwoty wypłacone osobie innej niż uprawniona do otrzymania pieniędzy na wyprawkę, z przyczyn niezależnych od instytucji, która to świadczenie przyznała.

 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.