Dzisiaj jest: 16 Lutego 2019 roku    |    Imieniny: Danuta, Juliana, Daniel
czwartek, 28 czerwca 2018 17:18

Niezliczonych talentów dostarcza Gmina Goleniów

– Niezliczonych talentów na skalę światową, praktycznie w każdej dziedzinie życia, dostarcza Państwu niezmiennie od lat Gmina Goleniów – podsumowuje z off-u nowy film promocyjny Gminy Goleniów Jenny Crissey z Teatru Brama.

Pchnięcie kulą przez Ewę Durską z goleniowskiego stadionu do… lubczyńskiej mariny. Radek Kowalczyk zmagający się z flautą na Jeziorze Dąbie. Weronika Miadiełko walcząca z cieniem na betonowcu. Piotr Serwach lądujący na dachu fabryki w GPP i porwany przez aktorów Teatru Brama. Patryk Kusiak borykający się z niemocą twórczą. Paweł Cięszczyk jako kelner w Kino-kawiarni podający drinki Chilkowi i Iggiemu. Franek Harbacewicz i Krystian Zalewski pędzący przez miasto. Takie nagromadzenie goleniowskich lokalnych bohaterów okazało się możliwe w trzyipółminutowym filmie promocyjnym Gminy Goleniów, zrealizowanym z okazji 750-lecia nadania praw miejskich. Za ścieżkę dźwiękową odpowiada Jarek Chilkiewicz. Film zrealizowano w wersjach polskiej i angielskiej.

Prapremiera filmu miała miejsce w czwartkowe przedpołudnie w Kino-kawiarni Goleniów. Okolicznościowe statuetki Oskara z rąk burmistrza Roberta Krupowicza odebrali aktorzy, a w przypadku ich nieobecności, ich krewni. Na spotkanie zaproszone zostały wszystkie osoby, które przyczyniły się do powstania filmu. Oprawę muzyczną kameralnej uroczystości zapewnili Jarek Chilkiewicz i Iggy Gwadera.

Głównym adresatem filmu są mieszkańcy Gminy Goleniów. Chcemy w ten sposób wzmacniać tożsamość lokalną goleniowian, poprzez przypominanie o ponadprzeciętnie uzdolnionych mieszkańcach naszej gminy – wyjaśnił burmistrz Robert Krupowicz. Film będzie też narzędziem promocji w celu pozyskania nowych mieszkańców – pracowników GPP, a także nowych inwestorów.

Od dzisiejszego wieczora film dostępny jest w serwisie YouTube i na profilu facebookowym Gminy Goleniów. Począwszy od Urodzin Goleniowa (30 czerwca) będzie prezentowany podczas imprez miejskich. Od lipca ruszy płatna promocja na Facebooku, skierowana do mieszkańców Pomorza Zachodniego i szerzej. Film można też zobaczyć w goleniowskim kinie, przed wszystkimi seansami.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.