Dzisiaj jest: 24 Lutego 2019 roku    |    Imieniny: Maciej, Bogusz, Modest
środa, 14 lutego 2018 11:17

Przekażą donos burmistrzowi

Na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Goleniowie zdecydowano, by anonim mówiący o rzekomych nadużyciach w PGK przekazać burmistrzowi. Ma się on ustosunkować do treści donosu.

Pierwotny projekt uchwały przewidywał przekazanie do prokuratury anonimu przesłanego Radzie Miejskiej przez CBA. W trakcie trwającej około półtorej godziny dyskusji padały pomysły, by donos odesłać do CBA (Rada Miejska nie jest organem właściwym do zajmowania się anonimowymi donosami) lub by zajęła się nim Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. Ostatecznie, na wniosek radnego Krzysztofa Zajki, rada przegłosowała przekazanie pisma burmistrzowi „celem ustosunkowania się co do treści zawartych w tym piśmie”.
Burmistrz Robert Krupowicz już na początku stycznia polecił radzie nadzorczej spółki PGK podjęcie działań kontrolnych. Przekazanie mu donosu przez Radę Miejską pozwoli na sprecyzowanie zakresu kontroli. Rada Miejska otrzyma informację o jej wynikach.
Pod koniec grudnia CBA przesłało „Radzie Gminy Goleniów” (organ nieistniejący) anonimowy donos mówiący o rzekomych nadużyciach w PGK. Burmistrz Gminy Goleniów otrzymał jedynie informację, że takie pismo wpływa do Rady Miejskiej, ale nie otrzymał jego kopii. Dopiero we wtorek Rada Miejska zdecydowała, by przekazać burmistrzowi ów „dokument”.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.