Dzisiaj jest: 24 Lutego 2019 roku    |    Imieniny: Maciej, Bogusz, Modest
środa, 07 lutego 2018 11:39

Urząd Skarbowy sam rozliczy twój PIT, jeśli chcesz

Chcesz, żeby urząd skarbowy wypełnił za ciebie twój PIT? Wpisał dochody i składki, uwzględnił ulgi oraz obliczył należny podatek? Ty sprawdzisz i zaakceptujesz wypełniony formularz. Wystarczy, że złożysz wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego: PIT-WZ.

Korzyści
Dzięki PIT-WZ możesz szybko i wygodnie rozliczyć się z podatku za 2017 rok. Prosty wniosek składasz elektronicznie, a twój PIT wypełnia za ciebie US. Ty akceptujesz albo odrzucasz przygotowane dla ciebie zeznanie. W ten sposób oszczędzasz czas, unikasz błędów rachunkowych albo związanych z przepisywaniem danych, nie zapominasz o załącznikach czy podpisie. A jednocześnie możesz skorzystać z ulg i odliczeń oraz przekazać 1% swojego podatku organizacji pożytku publicznego.

Nie ma znaczenia, w jaki sposób się rozliczasz — możesz to zrobić:

 • indywidualnie,
 • ze współmałżonkiem,
 • jako rodzic, który samotnie wychowuje dzieci.

Czym jest PIT-WZ?

Formularz PIT-WZ to wniosek o wypełnienie zaznania podatkowego PIT-37 za 2017 rok. Składasz go do urzędu skarbowego, który na podstawie tego wniosku sporządzi twoje zeznanie podatkowe.
Wniosek składasz elektronicznie przez portal podatkowy i elektronicznie dostajesz swoje wypełnione elektroniczne zaznanie podatkowe. Możesz je zaakceptować albo odrzucić. Wszystko odbywa się elektronicznie.
Szczegółowe informacje znajdziesz na Portalu Podatkowym w zakładce Wniosek o sporządzenie zeznania (PIT-WZ).

Kiedy złożyć PIT-WZ?
Od 1 stycznia do 16 kwietnia 2018 roku.

Jak to zrobić:

 1. Wypełnij wniosek PIT-WZ. Szczegóły znajdziesz w sekcjach Jak wypełnić wniosek i Jakie informacje podać w PIT-WZ.
 2. Złóż go do urzędu skarbowego. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak złożyć PIT-WZ.
 3. W ciągu 5 dni roboczych (nie wcześniej jednak niż od 15 marca 2018 r.) dostaniesz e-mail z informacją, że US sporządził twoje zeznanie, oraz link do tego zeznania.
 4. Kliknij link i sprawdź swoje zaznanie podatkowe: 
  • Jeśli zeznanie jest prawidłowe — zaakceptuj je — w ten sposób rozliczasz swój podatek za 2017 rok.
  • Jeśli chcesz poprawić zeznanie — odrzuć je — wtedy w inny sposób złóż PIT-37, bo jeszcze nie masz rozliczonego podatku.
   Nie możesz zmieniać swojego zeznania, możesz je tylko w całości zaakceptować albo odrzucić.
 5. Zeznanie musisz zaakceptować lub odrzucić do 30 kwietnia 2018 roku. Brak twojej decyzji będzie oznaczać, że akceptujesz i składasz to zeznanie.

Wniosek wypełniasz tylko elektronicznie.

Jakie informacje podać w PIT-WZ?

 • swoje dane, a jeśli rozliczasz się ze współmałżonkiem — również jego dane,
 • koszty uzyskania przychodów,
 • czy korzystasz z ulgi na dzieci, ulgi rehabilitacyjnej albo innych odliczeń,
 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne — jeśli korzystasz z ulgi na dzieci i nie możesz odliczyć jej w całości, bo zabrakło ci podatku,
 • numer KRS organizacji pożytku publicznego (OPP) — jeśli chcesz przekazać jej 1% swojego podatku,
 • swój e-mail, na który dostaniesz informację, że US sporządził twoje zeznanie podatkowe.

Na podstawie tych informacji oraz informacji od twoich pracodawców lub organów rentowych urząd skarbowy przygotuje zeznanie podatkowe.

Jak złożyć PIT-WZ?

Wniosek PIT-WZ wypełniasz i składasz WYŁĄCZNIE elektronicznie. Możesz to zrobić:

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

 1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
 3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
 4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
 7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.