Dzisiaj jest: 23 Października 2018 roku    |    Imieniny: Marleny, Edwarda, Seweryna
czwartek, 14 września 2017 07:13

Sport, nawałnice i edukacja

Głównymi punktami środowej sesji były uhonorowanie najwybitniejszych sportowców i trenerów Gminy Goleniów oraz przekazanie Gminie Brusy, która ucierpiała w nawałnicy, kwoty 30 tys. zł.

Na początku sesji radni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego niedawno Jana Dyczkowskiego, który w latach 1998-2008 był Przewodniczącym Kapituły nadawania tytułów Honorowego Obywatela Goleniowa i Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów. W roku 2008 otrzymał tytuł Zasłużonego Mieszkańca Gminy Goleniów, był również radnym Rady Miejskiej w latach 1998-2002.

Kolejnym, po proceduralnych, punktem sesji było wręczenie nagród sportowcom, którzy osiągają największe sukcesy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Nagrody z rąk zastępców burmistrza, Henryka Zajko i Tomasza Banacha i przewodniczącego Rady Miejskiej, Łukasza Mituły otrzymali: Ewa Durska i jej trener Waldemar Nowotny, Krystian Zalewski wraz z trenerem Jackiem Kostrzebą (nagrodę otrzymał również nieobecny na sesji Michał Rozmys), Miłosz Bakan z KS "Tarcza" LOK Goleniów oraz prowadzący jego szkolenia Michał Buniak, Marcin Trzaskowski, Martyna Jancelewicz oraz trener Klubu Bokserskiego Taurus Goleniów Remigiusz Gajewski i Maksymilian Cymerman - czołowy zawodnik sekcji żeglarskiej UKS Barnim wraz z trenerem Michałem Zerą.

Nagrody za zdobycie pierwszych miejsc we współzawodnictwie szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017 odbierali: Beata Majdak, obecna dyrektor SP4 wraz z Lucją Kuźmińską, która zarządzała "czwórką" w ubiegłym roku, oraz Mariusz Zalewski, dyrektor SP5 (poprzednio Gimnazjum nr 2). Nagrody wraz z Przewodniczącym Rady wręczała Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Krystyna Jaworska.

W dalszych punktach sesji przedstawiono informacje na temat bieżącego stanu projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej oraz sprawozdanie funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie Gminy Goleniów. Na pytania radnych na temat połączenia siecią metropolitalną szczegółowo odpowiadała Elżbieta Ostatek, koordynator ds. budowy SKM, a wątpliwości dotyczące odbioru odpadów wyjaśniał zastępca burmistrza Henryk Zajko. Przyjęto również pakiet uchwał w sprawie przekształcenia dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w placówki ośmioletnie.

Radni jednogłośnie poparli prośbę Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego o przekazanie wsparcia finansowego Gminie Brusy (powiat chojnicki). Kwota 30 tys. zł zostanie przekazana gminie, która podczas sierpniowej nawałnicy poniosła ogromne straty.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.