Dzisiaj jest: 15 Lipca 2020 roku    |    Imieniny: Henryk, Włodzimierz, Brunon

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

wtorek, 14 maja 2019 09:20

Turniej szachowy dla dzieci i młodzieży

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z Gminy Goleniów do udziału w II Turnieju Szachowym „Edukacja przez szachy”, który poprowadzą sędziowie z licencjami Polskiego Związku Szachowego. Zapewnią profesjonalny sprzęt i będą czuwać nad sprawiedliwym doborem przeciwników.

Celem imprezy jest popularyzacja gry w szachy wśród mieszkańców naszej gminy, wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, a także zachęcenie rodziców do współdziałania i integracji z własnymi dziećmi w celu spędzania wolnego czasu.
Impreza odbędzie się 15 czerwca w hali OSIR przy SP 5. Rywalizacja przebiegać będzie w tzw. systemie szwajcarskim na dystansie siedmiu rund. Rywali wylosuje specjalne oprogramowanie komputerowe.
Każdy zawodnik otrzyma dyplom, pamiątkowy medal i upominki. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni pucharami – osobno chłopcy i dziewczęta, w poszczególnych kategoriach wiekowych. Dla wszystkich miłośników szachów przewidziany jest też słodki poczęstunek.
Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty uczestnictwa. Zgłaszać można się do dnia 1 czerwca 2019 r. na adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Formularze zapisu można też pobrać osobiście u organizatorów, którymi są nauczyciele goleniowskich szkół: Iwona Lipowicz- Orłowska (SP 5) i Marek Ragan (ZS nr 1).
Udział w zawodach jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.
Turniej adresowany jest do wszystkich dzieci. Pamiętajmy, że bez względu na wiek dziecka szachy mogą poprawić jego koncentrację, zwiększyć cierpliwość i wytrwałość, rozwijać pamięć oraz umiejętność analitycznego myślenia. Gra uczy determinacji, motywacji i sportowego zachowania.
Wydarzenie dofinansowane jest z budżetu Gminy Goleniów w ramach inicjatywy lokalnej.
W I Turnieju Szachowym, który odbył się w naszym mieście w październiku ubiegłego roku, wystartowało aż 81 uczniów z Krępska, Komarowa, Klinisk, Białunia, Mostów i ze wszystkich szkół w Goleniowie.
Za udział osób niepełnoletnich w turnieju szachowym odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni, którzy powinni być przy rejestracji potwierdzenia uczestnika niepełnoletniego przy stoliku sędziowskim. Rejestracja potwierdzenia obejmuje też wyrażenie przez rodzica/prawnego opiekuna zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika.
Prosimy wychowawców, nauczycieli prowadzących koła szachowe w szkołach oraz nauczycieli wychowania fizycznego o rozpropagowanie wydarzenia wśród grających w Waszej szkole w szachy uczniów. Rozdanie formularzy zgłoszenia i dostarczenie organizatorom wypełnionych i podpisanych przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji udziału dziecka w zawodach powinno nastąpić do dnia 1 czerwca 2019 r.

Informacje dotyczące zawodów znajdują się także na stronie internetowej SP 5 oraz ZS nr 1 Goleniów.
Kontakt z Organizatorem pod adresem: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. oraz telefonem: 604 828 123.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.