Dzisiaj jest: 16 Lutego 2019 roku    |    Imieniny: Danuta, Juliana, Daniel
Miasto i Gmina

iTAXI do dyspozycji

środa, 28 listopada 2018 11:07

Zachęcamy seniorów mieszkających w Gminie Goleniów do korzystania z bezpłatnych przejazdów taksówką. Prosto i wygodnie można się dostać do urzędu, lekarza czy też odwiedzić groby bliskich na cmentarzu. Opłacana przez gminę taksówka zawiezie we wskazane miejsce na terenie gminy, a potem odwiezie do domu.

Burmistrz Gminy Goleniów serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Goleniów do zgłaszania kandydatur do Nagrody BARNIM przyznawanej osobom fizycznym i prawnym w celu wyróżnienia ich zasług, wybitnych osiągnięć i aktywności społecznej, kulturalnej, naukowej, sportowej.

Sesja Rady Miejskiej

poniedziałek, 26 listopada 2018 10:00

II sesja Rady Miejskiej w Goleniowie w kadencji 2018-2023 została zwołana na czwartek, 29 listopada na godz. 11.00.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Goleniowie Sp. z o.o. informuje, że przydział miejsc handlowych w ramach Festynu Świąteczno-Noworocznego przy ulicy Zielona Droga w Goleniowie w okresie od 14.12.2018 r. do 24.12.2018 r. odbędzie się w formie licytacji ustnej.

Do kanalizacji, ale nielegalnie

środa, 21 listopada 2018 13:29

W sobotę 17 listopada o godz. 23 Straż Miejska otrzymała zgłoszenie o nielegalnym pozbywaniu się nieczystości płynnych przez mieszkańca Klinisk. Na miejsce skierowany został patrol SM.

Koniec remontu bliski

wtorek, 20 listopada 2018 13:47

Zbliża się najważniejsza dla kierowców faza remontu ulicy Zakładowej. Asfaltowa nawierzchnia powinna się na niej pojawić jeszcze w tym tygodniu.

Pierwsza sesja Rady Miejskiej

poniedziałek, 19 listopada 2018 12:21

W poniedziałek, 19 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Goleniowie w kadencji 2018-2023.

Ruch kołowy na Andersa jest legalny

czwartek, 15 listopada 2018 11:41

Kilka tygodni temu zakończyły się prace budowlane przy generalnym remoncie ulicy Andersa na odcinku od ulicy Konopnickiej do Konstytucji 3 Maja. Krótko potem dopuszczono ulicę do ruchu kołowego, co niektóre goleniowskie media uznały za nielegalne, bowiem Gmina Goleniów nie ma jeszcze decyzji o dopuszczeniu ulicy do użytkowania.

Burmistrz Gminy Goleniów zachęca osoby zajmujące obecnie gminne lokale mieszkalne o niskim standardzie wyposażenia technicznego do składanie wniosków o udostępnienie lokalu mieszkalnego o wyższym standardzie, na zasadzie podnajmu.

Teleopieka już działa!

środa, 14 listopada 2018 15:19

Przypominamy, że od października br. można składać wnioski o objęcie seniorów Teleopieką – usługą dającą możliwość wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Wnioski przyjmuje goleniowski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Aby powietrze było czystsze

środa, 14 listopada 2018 15:01

Od 12 listopada 2018 r. obowiązuje uchwała nr XXXV/540/18 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, wprowadzająca istotne ograniczenia i zakazy dotyczące eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Dotyczy ona m.in. kotłów CO, kominków i pieców używanych w domach jednorodzinnych.

Święto Niepodległości godnie uczczone

wtorek, 13 listopada 2018 11:42

Odsłonięcie rzeźby marszałka Józefa Piłsudskiego, uroczystości przy Pomniku Niepodległości oraz jubileuszowa, trzydziesta Goleniowska Mila Niepodległości to główne punkty obchodów Święta Niepodległości w Goleniowie.

W stulecie istnienia lotnictwa polskiego

sobota, 10 listopada 2018 12:40

W sobotę, 10 listopada odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą stuleciu odzyskania niepodległości przez Polskę oraz setnej rocznicy utworzenia lotnictwa polskiego. Tablicę ufundowało goleniowskie Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego.

W parku zgaśnie światło

piątek, 09 listopada 2018 14:11

W związku z pracami przy transformatorze zasilającym m.in. oświetlenie parku przy ul. Szczecińskiej w nocy z piątku na sobotę (9/10 listopada br.) park nie będzie oświetlony.

12 listopada UGiM nieczynny

piątek, 09 listopada 2018 07:26

Informujemy, że w związku z dodatkowym dniem wolnym, wprowadzonym ustawą Sejmu RP, w dniu 12 listopada 2018 r. Urząd Gminy i Miasta będzie nieczynny.

Komunikat PGK

czwartek, 08 listopada 2018 13:26
W związku z uznaniem poniedziałku 12 listopada 2018 za dzień świąteczny i wolny od pracy, tego dnia nie będą odbierane odpady komunalne.

Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej

środa, 07 listopada 2018 12:25

W poniedziałek, 19 listopada o godz. 11.00 w sali posiedzeń UGiM w Goleniowie rozpocznie się pierwsza sesja Rady Miejskiej wybranej w wyborach w dniu 21 października.

Szkoły do rozbudowy

wtorek, 06 listopada 2018 11:47

We wtorek burmistrz Robert Krupowicz odwiedził dwie szkoły wiejskie: w Komarowie i w Lubczynie. Celem wizyty było zapoznanie się z potrzebami lokalowymi. Obie szkoły są zbyt małe w stosunku do potrzeb, wymagają rozbudowy.

Zmiana organizacji ruchu w związku z budową S6

poniedziałek, 05 listopada 2018 12:56

W tym tygodniu, prawdopodobnie w środę, 7 listopada, nastąpi istotna zmiana organizacji ruchu na drodze nr 6 w rejonie Goleniowa, obejmująca odcinek od węzła drogowego Goleniów-Północ do skrzyżowania z drogą do Krzywic (ok. 9 km).

Chodnik i parkingi w Krępsku

piątek, 02 listopada 2018 14:12

Wartość ofert złożonych w przetargu na budowę chodnika i parkingów przy ul. Szkolnej w Krępsku tylko nieznacznie przekracza założony budżet. Brakujące niespełna 10 tysięcy zł zostanie wygospodarowane w ramach tegorocznego budżetu.

Strona 4 z 135

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.