Dzisiaj jest: 26 Marca 2019 roku    |    Imieniny: Teodor, Emanuela, Larysa
Miasto i Gmina

Nowy punkt wsparcia w CAL

poniedziałek, 25 lutego 2019 13:53

W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem SOS Dla Rodziny już we wtorek, 26 lutego w Centrum Aktywności Lokalnej w Goleniowie rozpocznie swoją działalność punkt pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Na podstawie Zarządzenia Nr 15/2019 Burmistrz Gminy Goleniów informuje o zakończeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Goleniów, których celem było zebranie od mieszkańców propozycji, uwag i opinii dotyczących zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Goleniów na lata 2017-2023.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne "Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz rozwój przedsiębiorstw", które odbędzie się we wtorek, 26 lutego w godz. 9:00-11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Komunikat PGK

czwartek, 21 lutego 2019 09:05

Spółka PGK informuje, że planowana na piątek, 22 lutego br. zbiórka tzw. „gabarytów” w miejscowościach Mosty, os.Mosty, Imno, Burowo, Marszewo, Goleniów (tzw. Górka radarowa), Podańsko, Budno, Żółwia, Zabród, Bolechowo, Stawno, Tarnówko, Tarnowiec, Danowo odbędzie się w sobotę 23 lutego.

VI sesja Rady Miejskiej

czwartek, 21 lutego 2019 08:25

W środę, 27 lutego 2019 o godzinie 11.00 rozpocznie się kolejna sesja Rady Miejskiej w Goleniowie.Obrady odbędą się w sali konferencyjnej UGiM w Goleniowie.

W piątek UGiM krócej

środa, 20 lutego 2019 09:13

Burmistrz Gminy Goleniów informuje, że Urząd Gminy w dniu 22 lutego 2019 r. (piątek) będzie  czynny do godziny 14.30.

Od 4 marca tylko e-dowody

środa, 20 lutego 2019 08:43

Ważne dla osób, które zamierzają złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego!

Od 4 marca br. przyjmowane będą wyłącznie wnioski o wydanie e-dowodu, czyli dokumentu z tzw. „warstwą elektroniczną”. W związku z wdrożeniem e-dowodów planowane są również czasowe przerwy techniczne w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych, szczególnie możliwość wnioskowania przez Internet o dowód osobisty.

Dyżur prokuratorski w CAL

wtorek, 19 lutego 2019 08:02

W Centrum Aktywności Lokalnej w najbliższy piątek, 22 lutego odbędzie się dyżur prokuratora. Podczas dyżuru ofiary przestępstw będą mogły uzyskać wsparcie oraz informacje na temat przysługujących im uprawnień. Więcej informacji oraz rejestracja na spotkanie pod numerem telefonu: 668 864 212.

Likwidacja koczowiska

piątek, 15 lutego 2019 12:02

W piątek rano pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej zlikwidowali obozowisko bezdomnych przy torach w pobliżu Rampy. Mieszkający tam bezdomni zostali dzień wcześniej uprzedzeni, mieli więc czas na wyprowadzenie się i zabranie rzeczy mających dla nich jakąś wartość.

Bezpłatna mammografia w marcu 2019

czwartek, 14 lutego 2019 12:08

Masz 50-69 lat? Zrobiłaś już mammografię? Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne. W roku 2019 r. LUX MED kontynuuje program bezpłatnych badań mammograficznych. Najbliższe 5 marca 2019 r. w godzinach od 9.00 do 16.00 na parkingu przy stadionie od strony gimnazjum, ul. Norwida.

Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie zapraszają na kolejny wykład z cyklu "Moja Niepodległa". Odczyt "Policja Państwowa w II RP", który wygłosi prof. Bolesław Sprengel, odbędzie się w czwartek, 21 lutego o godz. 17:00 w "Żółtym Domku".

Złote gody

środa, 13 lutego 2019 13:38

15 goleniowskich małżeństw zostało wyróżnionych przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Burmistrz Robert Krupowicz wręczył je na uroczystości, która odbyła się we wtorek 12 lutego br.

Zmiana koło Glewic

wtorek, 12 lutego 2019 09:55

W rejonie Glewic zamknięto odcinek „starej szóstki”, prowadzący w kierunku Nowogardu. Od wtorku nie ma już bezpośredniego wyjazdu ze wsi na nową drogę ekspresową, który funkcjonował na wysokości Bodzęcina.

Szkolenia dla rolników

poniedziałek, 11 lutego 2019 06:39

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie zaprasza rolników na spotkanie informacyjno-szkoleniowe pod nazwą „Zasady gospodarowania nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz realizacja pozostałych działań Oddziału Terenowego KOWR w Szczecinie”.

Zmiany w organizacji ruchu kołowego

piątek, 08 lutego 2019 12:49

W przyszłym tygodniu - być może już w poniedziałek - kolejna zmiana w organizacji ruchu drogowego w rejonie Glewic.

Jest kandydat na prezesa PEC

piątek, 08 lutego 2019 12:44

Pan Tomasz Majewski został zarekomendowany przez Radę Nadzorczą Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Goleniowie na stanowisko prezesa tej spółki.

Strategia rozwoju elektromobilności

piątek, 01 lutego 2019 11:05

Gmina Goleniów w piątek, 1 lutego br. złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o przyznanie dotacji na opracowanie strategii rozwoju elektromobilności w Gminie Goleniów.

Krótka sesja

środa, 30 stycznia 2019 13:21

Mimo, że radni mieli do rozpatrzenia około dwudziestu uchwał, środowa V sesja Rady Miejskiej w Goleniowie przebiegła bardzo sprawnie i trwała jedynie półtorej godziny.

Przypominamy, że do środy, 30 stycznia do godz. 15:00 można składać wnioski o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej.

Nowa kompostownia

wtorek, 29 stycznia 2019 09:32

Na terenie oczyszczalni ścieków GWiK Sp. z o.o. w Goleniowie od jesieni 2018 r. powstaje nowoczesna kompostownia osadów pościekowych. Ma ona rozwiązać problem odorów, które co pewiwn czas dokuczają mieszkańcom Goleniowa.

Strona 2 z 136

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.