Dzisiaj jest: 16 Lutego 2019 roku    |    Imieniny: Danuta, Juliana, Daniel
Miasto i Gmina

Zwrot akcyzy rolnikom za paliwo

poniedziałek, 20 sierpnia 2018 13:20

Tylko do 31 sierpnia br. rolnicy mogą składać wniosek o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej.

Wybory 21 października

wtorek, 14 sierpnia 2018 10:26

Właśnie zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Finansowe wsparcie dla rolników

wtorek, 14 sierpnia 2018 10:23

Rolnicy poszkodowani przez suszę, których straty zostały już oszacowane przez uprawnioną komisję, mogą wysąpić o przyznanie rządowej dotacji na uprawy, które zostały zniszczone w co najmniej 30%. Wnioski o dotacje można już składać w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Lifting amfiteatru

poniedziałek, 13 sierpnia 2018 12:53

Pracownicy spółki PGK porządkują widownię amfiteatru i wymieniają tam ławki. Obiekt będzie się lepiej prezentować na festiwalu „Ludzka mozaika”, zaczynającym się w piątek 24 sierpnia.

Osunął się mur

poniedziałek, 13 sierpnia 2018 10:34

W ostatni piątek podczas prac budowlanych na wysokości Plant osunął się fragment kamiennego muru obronnego. Kamienie stoczyły się z nasypu, nikomu nie robiąc krzywdy.

Odpady wywiozą do soboty

czwartek, 09 sierpnia 2018 10:30

Prezes PGK Sp. z o.o. w związku z bardzo wysokimi temperaturami skrócił czas pracy w swojej firmie. Niestety, zakłóciło to harmonogram pracy, przede wszystkim odbioru odpadów z posesji na terenie gminy.

OPS szuka pracowników

czwartek, 09 sierpnia 2018 07:55

Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleniowie poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko pracownika socjalnego oraz opiekuna osoby starszej.

Spotkanie w sprawie gazociągu

czwartek, 09 sierpnia 2018 07:38

We wtorek, 28 sierpnia o godzinie 15.30 rozpocznie się spotkanie informacyjne w sprawie budowy gazociągu DN700 na odcinku Goleniów-Płoty. Odbędzie się ono w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie.

Skrócony czas pracy

wtorek, 07 sierpnia 2018 08:14

Od wtorku 7 sierpnia do czwartku 9 sierpnia Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie oraz Ośrodek Pomocy Społecznej będą pracować do godziny 14.00. Powodem skrócenia czasu pracy obu placówek są rekordowo wysokie temperatury przewidywane w tych dniach.

Oceń i zagłosuj!

wtorek, 07 sierpnia 2018 08:12

Gmina Goleniów stara się o Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Lokalnym (ELoGE). Konkurs oceniający gminy pod względem przestrzegania przez każdą zgłoszoną jednostkę samorządową 12 zasad dobrego zarządzania określonych przez Radę Europy i promowanych we wszystkich państwach członkowskich, jako element wdrażania Europejskiej Strategii na rzecz Innowacji i Dobrego Rządzenia na Poziomie Lokalnym.

Urzędy pracują normalnie

poniedziałek, 06 sierpnia 2018 08:37

W związku ze spadkiem temperatury powietrza Burmistrz Gminy Goleniów z dniem dzisiejszym (poniedziałek 6 sierpnia 2018) przywraca normalne godziny pracy Urzędu Gminy i Miasta oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Goleniowie.

Tym samym traci moc zarządzenie nr 195/2018 skracające dzień pracy obu urzędów do godziny 14.00.

Gorący okres na budowach

piątek, 03 sierpnia 2018 12:29

Mimo upałów prace przy inwestycjach na terenie Goleniowa posuwają się do przodu. W przygotowaniu są kolejne.

Urząd do 14.00

środa, 01 sierpnia 2018 08:52

W związku z bardzo wysoką temperaturą przewidywaną na najbliższe dni Burmistrz Gminy Goleniów zarządził skrócenie czasu pracy Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie. Od środy 1 sierpnia br. będzie on czynny do godz. 14.00.

Goleniowski Senior Roku

środa, 01 sierpnia 2018 08:49

Od środy, 1 sierpnia można zgłaszać kandydatów w konkursie „Goleniowski Senior Roku”, ogłoszonym przez Goleniowską Radę Seniorów.

Wieści z Bezdroży

poniedziałek, 30 lipca 2018 13:26

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego wydało właśnie czwarty numer swojej gazety pod tytułem "Wieści z Bezdroży". Publikacja ma wspierać rozwój obszarów wiejskich oraz pomagać w pracy sołtysom, członkom rad sołeckich oraz służyć wszystkim osobom aktywnym, działającym na rzecz rozwoju swoich miejscowości.

Ruszyła rozbudowa

piątek, 27 lipca 2018 11:47

Firma INTRAX Sp. z o.o. rozpoczęła już prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Białuniu. Do jesieni przyszłego roku wybuduje salę gimnastyczną i trzy nowe sale lekcyjne.

Syreny dla powstańców

czwartek, 26 lipca 2018 07:42

Burmistrz Gminy Goleniów informuje, że 1 sierpnia 2018 r. o godz. 17.00 zostanie przeprowadzony trening uruchamiania syren alarmowych na terenie miasta Goleniów. Celem treningu będzie wyrażenie pamięci i uhonorowania poświęcenia oraz walki Powstańców Warszawskich z 1944 roku.

Mikrodotacje dla społeczników

wtorek, 24 lipca 2018 12:10

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych KOMES zaprasza młode fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i inne podmioty społeczne (działające do 30 miesięcy), grupy samopomocowe oraz grupy nieformalne do składania wniosków o mikrodotacje na kwotę do 5 tysięcy złotych w ramach projektu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA Małe Inicjatywy Lokalne edycja 3”.

Wiadukt późnym latem?

poniedziałek, 23 lipca 2018 11:19

Być może jeszcze w sierpniu zostanie oddany do użytku wiadukt drogowy łączący Żółwią Błoć z przedłużeniem ulicy Nowogardzkiej w Goleniowie. Trwają na nim intensywne prace budowlane.

Zamknięcie wyjazdu z Żółwiej Błoci

czwartek, 19 lipca 2018 12:40

W najbliższych dniach (może to być nawet piątek 20 lipca br.) zostanie zamknięty wyjazd ze wsi Żółwia Błoć na drogę krajową nr 6. Taki stan potrwa do chwili oddania do użytku nowego wiaduktu.

Strona 9 z 135

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.