Dzisiaj jest: 16 Lutego 2019 roku    |    Imieniny: Danuta, Juliana, Daniel
Miasto i Gmina

Do Żółwiej Błoci wiaduktem

sobota, 15 września 2018 14:04

Od piątkowego popołudnia jadąc do Żółwiej Błoci można wreszcie korzystać z nowego wiaduktu nad drogą S6. Skończyły się objazdy przez Miękowo i Białuń.

Rusza modernizacja kompostowni

piątek, 14 września 2018 10:15

Spółka GWiK podpisała umowę dotyczącą przebudowy kompostowni osadów ściekowych, działającej w goleniowskiej oczyszczalni. Inwestycję o wartości 12 mln zł zrealizuje firma T 4B EKOTECHNOLOGIE z Warszawy.

Bezpłatne szczepienia przeciw grypie

czwartek, 13 września 2018 10:12

Burmistrz Gminy Goleniów zaprasza mieszkańców gminy mających co najmniej 65 lat do udziału w profilaktycznych szczepieniach mających zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę.

Szansa na refundację kosztów opieki nad dzieckiem

poniedziałek, 10 września 2018 16:38

Rodzice dzieci w wieku do 3 lat mogą się ubiegać o refundację części kosztów opieki nad dzieckiem sprawowanej przez żłobek, klubik dziecięcy, opiekuna dziennego czy nianię. Refundację można otrzymać po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udział w programie „Zachodniopomorskie Małe Skarby”, realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie.

Wsparcie dla rolników w szkodach rolnych od MRiRW

poniedziałek, 10 września 2018 08:02

Producenci rolni, u których szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogą od 14 do 28 września br. składać wnioski o udzielenie pomocy.

Informujemy, że zaplanowane na 11 września 2018 r. (wtorek) na godz. 17:00 spotkanie dotyczące Programu "Czyste Powietrze" zostało odwołane przez Ministerstwo Środowiska i zostało przeniesione na 12 października.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej

piątek, 07 września 2018 08:35

Wyborco! w celu wzięcia udziału w głosowaniu zadbaj o to, żeby być ujętym w stałym rejestrze wyborców! Po wpisaniu do stałego rejestru wyborców będziesz ujęty w spisach sporządzanych w związku z kolejnymi wyborami i referendami na obszarze gminy, w której stale zamieszkujesz.

Złote Gody

czwartek, 06 września 2018 11:56

W środę, 5 września w JF Duet w Goleniowie odbyło się pierwsze w tym roku uroczyste spotkanie Jubilatów obchodzących  50-lecie pożycia małżeńskiego.

W poniedziałek przerwa w pracy USC

piątek, 31 sierpnia 2018 12:15

Informujemy, że w poniedziałek, 3 września w godz. 9:45-11:15 Urząd Stanu Cywilnego będzie nieczynny z powodu szkolenia. Pozostałe wydziału Urzędu Gminy i Miasta pracują bez przerwy.

XLVI sesja Rady Miejskiej

piątek, 31 sierpnia 2018 06:38

Pierwsza powakacyjna sesja Rady Miejskiej rozpocznie się w środę, 5 września o godz. 11:00. W porządku obrad jest dwanaście projektów uchwał oraz cykliczne sprawozdanie odnośnie gospodarki funkcjonowania gospodarki odpadami na terenie Gminy Goleniów.

"Płotki wyborcze" już stoją

czwartek, 30 sierpnia 2018 07:58

Podobnie jak w poprzednich wyborach, Burmistrz Gminy Goleniów udostępnia na potrzeby umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych tablice w postaci "płotków wyborczych".

Przetarg na dworzec

środa, 29 sierpnia 2018 10:55

Dziś został ogłoszony drugi przetarg na budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym w Goleniowie.

GWiK sp. z o. o. ostrzega za naszym pośrednictwem: osoby podszywające się pod pracowników wodociągów (kobieta i mężczyzna) dokonały kradzieży w mieszkaniu przy ul. Grunwaldzkiej. Apelujemy o zachowanie ostrożności! Nie wręczajmy takim osobom żadnych pieniędzy, kontrolujmy ich legitymacje służbowe i pamiętajmy o ograniczonym zaufaniu do obcych.

Zmiana w zgłaszaniu szkód łowieckich

wtorek, 28 sierpnia 2018 11:32

23 sierpnia br. weszły w życie nowe zasady dotyczące zgłaszania i szacowania szkód łowieckich.

Obwieszczenie o granicach okręgów wyborczych

poniedziałek, 27 sierpnia 2018 08:22

W jesiennych wyborach samorządowych będziemy wybierać 21 gminnych radnych: 8 w okręgu wiejskim i 13 w dwóch okręgach miejskich.

Na Andersa zgodnie z planem

piątek, 24 sierpnia 2018 12:05

Za około miesiąc powinien zakończyć się remont mostu na ul. Andersa oraz odcinka tej ulicy. Wykonano już wszystkie prace przy instalacjach podziemnych, obecnie prowadzone są roboty na poziomie gruntu: budowa chodników, montaż barier ochronnych na moście, przygotowania do układania nawierzchni asfaltowej.

Sesja Goleniowskiej Rady Seniorów

piątek, 24 sierpnia 2018 12:03

31 sierpnia 2018 r. (piątek) o godz. 11.00 odbędzie się XVIII sesja Goleniowskiej Rady Seniorów.

Wodociąg w Niewiadowie

środa, 22 sierpnia 2018 11:39

GWiK Sp. z o.o. rozpoczęła właśnie budowę sieci wodociągowej w Niewiadowie - ostatniej niezwodociągowanej miejscowości w Gminie Goleniów. Prace mają zostać zakończone do 20 września 2019 r.

Umowa podpisana

środa, 22 sierpnia 2018 07:35

Burmistrz Robert Krupowicz podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie finansowego wsparcia budowy bloku mieszkalnego przy ul. Mikołajczyka. BGK przekaże Gminie Goleniów 4 925 832,42 zł bezzwrotnej dotacji do tej inwestycji.

Święto Plonów już w sobotę!

wtorek, 21 sierpnia 2018 10:14

Tegoroczne Święto Plonów odbędzie się w sobotę 25 sierpnia, w ramach festiwalu „Ludzka Mozaika”, który rozpocznie się dzień wcześniej.

Strona 8 z 135

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.