Dzisiaj jest: 16 Lutego 2019 roku    |    Imieniny: Danuta, Juliana, Daniel
Miasto i Gmina

Monitujmy właściciela Strugi Goleniowskiej!

poniedziałek, 01 października 2018 08:01

W związku z licznymi sygnałami dotyczącymi nieprawidłowego stanu Strugi Goleniowskiej, Burmistrz Gminy Goleniów informuje, że jej właścicielem i zarządcą jest Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE – wyspecjalizowana firma powołana z dniem 1 stycznia 2018 r. do zarządzania krajową gospodarką wodną.

Zgoda radnych na przejęcie ul. Lipowej

piątek, 28 września 2018 11:14

Rada Miejska jednomyślnie wyraziła zgodę na przejęcie przez Gminę Goleniów ulicy Lipowej w Lubczynie. Otwiera to drogę do jej generalnego wyremontowania przez gminę.

Bezpłatne taxi dla seniora?

czwartek, 27 września 2018 16:26

Prace nad takim udogodnieniem dla osób starszych, często mających problemy z poruszaniem się, trwają w UGiM Goleniów od kilku tygodni. Za kilkanaście dni powinny się zakończyć prezentacją gotowego projektu.

Po kontroli RIO

czwartek, 27 września 2018 14:30

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie na przełomie lat 2017 i 2018 przeprowadziła rutynową okresową kontrolę gospodarki finansowej Gminy Goleniów. Stwierdzono wyeliminowanie nieprawidłowości stwierdzonych podczas poprzedniej kontroli, ale dopatrzono się kilku innych nieprawidłowości i uchybień, które miały miejsce w okresie podlegającym kontroli, czyli latach 2013-2016.

Rusza Teleopieka!

środa, 26 września 2018 10:56

Od poniedziałku, 1 października br. będzie można składać wnioski o objęcie seniorów Teleopieką – usługą dającą możliwość wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Wnioski będzie przyjmować goleniowski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Gdzie i jak głosować?

wtorek, 25 września 2018 14:00

Uwaga wyborcy! Istotne zmiany w organizacji obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Przed wyborami w dniu 21 października warto sprawdzić, gdzie znajduje się właściwy lokal wyborczy.

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

poniedziałek, 24 września 2018 09:07

W czwartek, 27 września 2018 r. odbędzie się krótka, nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, zwołana na wniosek Burmistrza Gminy Goleniów. W programie jest tylko jeden punkt: wyrażenie zgody na przejęcie przez Gminę Goleniów ulicy Lipowej w Lubczynie.

Bilety w zamian za promocję? Coool!

piątek, 21 września 2018 13:04

W poniedziałek, 24 września br. rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o udział w akcji „Goleniów is coool”. Uczestnicy – uczniowie mieszkający w Gminie Goleniów – mogą się ubiegać o zwrot wydatków ponoszonych na zakup okresowych biletów komunikacji miejskiej w miejscu nauki.

Zapisz się na Milę!

piątek, 21 września 2018 12:16

Trwają zapisy do startu w XXX Jubileuszowej Goleniowskiej Mili Niepodległości. Okazja wyjątkowa – stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Kolejny raz w krajowej czołówce!

piątek, 21 września 2018 11:45

Goleniów znalazł się w pierwszej dziesiątce miast powiatowych w najnowszym rankingu samorządowego pisma „Wspólnota”, noszącym nazwę Sukces Mijającej Kadencji (2014-2018). Które to miejsce? – okaże się 2 października, na uroczystości wręczenia dyplomów potwierdzających uzyskaną pozycję.

Asfalt na Andersa

piątek, 21 września 2018 11:35

Asfalt na ulicy Andersa to znak, że remont drogi i mostu dobiega końca. Już niedługo będzie można korzystać z wyremontowanej ulicy.

Punkt odbioru odpadów nieczynny

piątek, 21 września 2018 07:55

PGK Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, że w związku z pracami budowalnymi, Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Goleniowie, znajdujący się przy ul. I Brygady Legionów 17C, będzie nieczynny od piątku 21.09.2018 r. od godz. 15:00 oraz przez cały dzień w sobotę 22.09.2018 r.

Nie wszystko da się przewidzieć

czwartek, 20 września 2018 11:14

W środę 19 września konar dębu rosnącego na skrzyżowaniu ulic Barnima i Słowiańskiej runął na stojące na parkingu samochody i wsiadających do nich ludzi. Szczęśliwie, skończyło się jedynie na drobnych obrażeniach jednej osoby i szkodach materialnych.

Smoczkowe drzewko na Plantach

czwartek, 20 września 2018 10:39

Dziecko nie chce rozstać się ze swoim smoczkiem? Może pomocą będzie „smoczkowe drzewko” na goleniowskich Plantach?

Sprzątanie świata

czwartek, 20 września 2018 09:04

W dniach 21-23 września br. odbędzie się jubileuszowa, 25. edycja akcji "Sprzątanie świata". Dzieci i młodzież będą sprzątać tereny wokół swoich szkół, parki, pobocza wiejskich dróg, place zabaw, wiejskie boiska i podmiejskie lasy.

Uzupełniające wybory ławników

środa, 19 września 2018 07:40

Do 31 października 2018 r. można zgłaszać kandydatów na ławników Sądu Rejonowego w Goleniowie, którzy będą uczestniczyć w orzekaniu w sprawach z zakresu prawa pracy.

Zaproszenie do udziału w konferencji

środa, 19 września 2018 07:28

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli instytucji kultury, pomocy społecznej I organizacji pozarządowych, organizatorów społeczności lokalnej, animatorów społecznych oraz wszystkich, którym bliski jest rozwój społeczności lokalnych do udziału w konferencji SOLIDARNOŚĆ CODZIENNIE - jest możliwa! 100 lat Niepodległości Polski – 20 lat idei CAL.

Prace w parku przy ul. Sportowej

wtorek, 18 września 2018 11:04

Firma RENTON L. Dzierzkiewicz w poniedziałek rozpoczęła prace na terenie dawnego cmentarza u zbiegu ulic Sportowej i Szczecińskiej. Za 750 tys. zł ma na nowo zabezpieczyć fundamenty nieistniejącego już kościoła pw. św. Jerzego oraz na nowo zagospodarować teren.

Informujemy, że spotkanie dotyczące Programu "Czyste Powietrze" zostało przeniesione przez Ministerstwo Środowiska na 12 października.

Wsparcie dla rolników poszkodowanych suszą

poniedziałek, 17 września 2018 13:12

Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy rolnikom poszkodowanych tegoroczną suszą. Wnioski można składać do 17 października 2018 r.

Strona 7 z 135

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.