Dzisiaj jest: 21 Października 2021 roku    |    Imieniny: Urszuli, Celiny, Hilarego

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

czwartek, 03 października 2013 07:45

Główna ulica miasta przejezdna

Wczoraj (2 października 2013 roku) o godz. 15.00 z ulicy Konstytucji 3 Maja zdjęte zostały bariery ograniczające ruch na głównej arterii miasta. Ostatnią usunęli burmistrzowie Robert Krupowicz, Tomasz Banach i Henryk Zajko oraz przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Majdak. Ulica przejezdna jest na całej długości.

Dział: Miasto i Gmina
środa, 11 września 2013 17:06

Przywrócenie ruchu w piątek

Od piątku, 13 września 2013 r., udostępnione zostanie dla ruchu kołowego skrzyżowanie ulicy Konstytucji 3 Maja z ulicą Pocztową. Na ulicy Pocztowej przywrócona zostanie dotychczasowa organizacja ruchu.

Dział: Miasto i Gmina
poniedziałek, 26 sierpnia 2013 16:27

Utrudnienia dłużej

Później niż pierwotnie zakładano, udostępnione zostanie dla ruchu kołowego skrzyżowanie ulic Konstytucji 3 Maja i Pocztowej.

środa, 31 lipca 2013 10:36

Ulica Pocztowa nieprzejezdna

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, od dnia 29 lipca 2013 roku na ulicy Pocztowej wprowadzony został zakaz ruchu pojazdów. Zakaz ten nie dotyczy dojazdu do posesji.

Dział: Miasto i Gmina
środa, 24 lipca 2013 06:49

Pocztowa wyłączona z ruchu

Już w poniedziałek, 29 lipca 2013 r. zostanie zamknięta dla ruchu ulica Pocztowa. Zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na ul. Pocztowej obowiązywać będzie zakaz ruchu wszelkich pojazdów, za wyjątkiem dojazdu do posesji. Wjazd możliwy będzie od ul. Boh. Warszawy – ruch na zamkietym odcinku odbywać się będzie w dwóch kierunkach.

czwartek, 11 lipca 2013 11:20

Niewybuch na Plantach

W środę (10 lipca 2013 r.) pracownicy firmy realizującej zadanie „Otwarte Bramy” wykopali na Plantach pocisk z drugiej wojny światowej.

Dział: Miasto i Gmina
środa, 10 lipca 2013 08:35

Skrzyżowanie Pocztowa później

Kilkanaście dni później niż planowano zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic Konstytucji 3 Maja z ulicą Pocztową.

Dział: Miasto i Gmina
środa, 26 czerwca 2013 12:59

Ruch na ul. Konstytucji wznowiony

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dzisiaj (26 czerwca 2013 roku) w godzinach przedpołudniowych wznowiony został ruch na ulicy Konstytucji 3 Maja na odcinku od skrzyżowania z ulicą Barnima do skrzyżowania z ulicą Kościuszki.

piątek, 21 czerwca 2013 17:15

Ulica Konstytucji 3 Maja przejezdna

Na razie nie cała. Od dnia 26 czerwca 2013 roku (środa) udostępniona zostanie dla ruchu kołowego ul. Konstytucji 3 Maja na odcinku od skrzyżowania z ulicą Barnima do skrzyżowania z ulicą Kościuszki.

Dział: Miasto i Gmina
wtorek, 18 czerwca 2013 12:58

Skrzyżowanie wyłączone z ruchu

Od wtorku (18 czerwca 2013 roku) zamknięte dla ruchu kołowego jest skrzyżowanie ulic Konstytucji 3 Maja i Barnima, a co za tym idzie zmieniona została w tym rejonie organizacja ruchu.

Strona 1 z 2

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.