Dzisiaj jest: 15 Lipca 2018 roku    |    Imieniny: Henryk, Włodzimierz, Brunon
Honorowi Obywatele Goleniowa

Władze miejskie dla uhonorowania osób szczególnie zasłużonych, a których działalność i zamieszkanie nie są na stałe związane z Goleniowem, ustanowiły tytuł Honorowego Obywatela Gminy Goleniów. Dotychczas przyznano ten tytuł pięciu osobom.

Ulrich Schroeder

W 1999 roku otrzymał go Ulrich Schroeder, były goleniowianin mieszkający na stałe w Plön (Niemcy). Jest ofiarodawcą wielu cennych pamiątek związanych z historią miasta, a w swym testamencie zamieścił zapis ustanawiający Goleniów właścicielem bogatych zbiorów dokumentów i pamiątek. Tytuł ten jest również wyrazem zasług Pana Schroedera dla pojednania polsko-niemieckiego oraz zachowania ciągłości dziejów Goleniowa.

 

Wim de Leeuw

W 2002 roku tytuł Honorowego Obywatela Gminy Goleniów otrzymał Burmistrz holenderskiej Gminy Opmeer, Wim de Leeuw. W ten sposób doceniono jego zaangażowanie we współpracę naszych samorządów. Dzięki jego aktywności doszło do wielu spotkań goleniowian z mieszkańcami Opmeer, co zaowocowało wymianą społeczno-kulturalną w ramach powstałego Stowarzyszenia Goleniów - Opmeer. Przyjaciele z Holandii udzielali konkretnej pomocy w postaci darów dla placówek oświatowych i służby zdrowia.

 

Bjorn Jonson

Burmistrz Gminy Svedala (Szwecja). Tytuł otrzymał w 2003 r.

Inicjator współpracy między Goleniowem a Svedalą. Dzięki jego staraniom współpraca obu miast ma już wieloletnią tradycję, a mieszkańcy mają możliwość poznania siebie poprzez wzajemne wizyty. Tym samym następuje likwidowanie barier kulturowych, społecznych oraz istniejących stereotypów.

 

John Taylor

Koordynator kontaktów międzynarodowych w Gminie Svedala. Tytuł otrzymał w 2003 r.

W ramach współpracy miast Goleniów-Svedala wielokronie inicjował różne działania i międzynarodowe projekty np."Balitic Biridge", "Comenius". Autor pomysłu zorganizowania Festiwalu Muzyki i Sportu. Inicjator kilkakrotnych darów dla goleniowskich szkół i Domu Dziecka w Mostach. Dzięki jego osobie znacznie też wzrosła ranga międzynarodowej promocji naszej gminy.

 

Jan Pawel II Papież pielgrzym (Karol Wojtyła)

Największy autorytet naszych czasów.Tytuł otrzymał 16 października 2003 r.

Uhonorowany za działalność na rzecz zjednoczonej Europy i suwerenności państwa Polskiego, za umacnianie wartości chrześcijańskich. Honorując Ojca Świętego podkreślono tym samym rangę jego wizyty na ziemi szczecińskiej i goleniowskiej dnia 11 czerwca 1987 r. i uczczono jubileusz 25-lecia pontyfikatu.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.