Dzisiaj jest: 25 Stycznia 2022 roku    |    Imieniny: Tatiana, Paweł, Miłosz

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

środa, 04 grudnia 2013 17:27

Zmiany widoczne gołym okiem

Dobiega końca realizacja projektu „Otwarte Bramy”. Odbiór inwestycji nastąpi za kilka dni. Wykonawca – SPRI MAZUR – instaluje ostatnie urządzenia, między innymi ogólnie dostępną toaletę na Plantach oraz barierki na zejściu na bulwar spacerowy nad Iną.

W ramach projektu „Otwarte Bramy” wybudowany został atrakcyjny, nowoczesny ciąg spacerowy od parku przy Gimnazjum nr 1, wzdłuż Iny i skwer przy ul. Kościuszki do Plantów. Całość jest efektownie oświetlona, wykonano wiele elementów tzw. małej architektury, zainstalowano nowe ławki oraz wymieniono szatę roślinną. Wzdłuż murów obronnych powstaje „Aleja legend”; docelowo ma tu stanąć 8 rzeźb autorstwa Bogdana Owczarskiego – pierwsze trzy zostały już posadowione.

W ramach projektu powstały również dwa nowe place zabaw – na skwerze przy ul. Kościuszki oraz na Plantach. Udostępnione kilka dni temu, mimo chłodu cieszą się dużym powodzeniem najmłodszych mieszkańców miasta. Ale nie tylko ich, na Plantach zainstalowane zostały urządzenia plenerowej siłowni, z których chętnie korzystają również osoby dorosłe.

Zmiany, jakie w wyniku realizacji projektu w tym rejonie miasta zaszły, są wysoko przez mieszkańców miasta oceniane. Miastu – jak mówią – przybyło ładne i atrakcyjne miejsce, zachęcające do spacerów i wypoczynku.

Koszt zadania – 4.427.432,97 zł, z czego 50% stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.