Dzisiaj jest: 7 Grudnia 2021 roku    |    Imieniny: Agata, Ambroży, Marcin

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

 

telefony epuap

 

telefony Covid

poniedziałek, 04 listopada 2013 14:09

Jeszcze nie skończone a już niszczone

Dobiegają końca prace przy realizacji dużego projektu „Otwarte Bramy – szlak turystyczny w mieście Goleniów”. W jego efekcie powstanie ponad kilometrowy ciąg spacerowo-rekreacyjny wzdłuż murów obronnych, począwszy od parku przy Gimnazjum nr 1, przez skwer przy ul. Kościuszki, po Planty.

Miasto wzbogaci się o tereny urządzone nowocześnie i estetycznie, z urozmaiconą szatą roślinną i efektownym oświetleniem (także w podłożu). Wykonane już zostały nowe chodniki, zamontowane ławki i kosze na odpadki oraz iluminacje świetlne. Trwa montaż dwóch placów zabaw (dla małych dzieci przy ul. Kościuszki oraz dla starszych dzieci i młodzieży na Plantach) oraz roboty na promenadzie nad Iną, na którą prowadzić będzie wygodny zjazd dla wózków.

To co widać, większości goleniowian podoba się. Okazuje się, że są wśród nas i tacy, którzy już niszczą to, co niemałym nakładem pracy i środków powstało. Kilka dni temu ktoś rozbił wmurowaną w chodnik lampę mającą podświetlać mury obronne, a w ostatni weekend jacyś niewyżyci osobnicy próbowali wyrwać ławkę. Prawie im się udało, o czym świadczy zdjęcie.

Straż Miejska zwraca się do mieszkańców Goleniowa z prośbą o sygnalizowanie wszelkich podejrzanych zachowań. Nie pozwólmy na niszczenie tego, co ma służyć nam wszystkim.  

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.