Dzisiaj jest: 5 Lipca 2020 roku    |    Imieniny: Karolina, Antoni, Filomena

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

czwartek, 22 września 2016 06:52

EKDUS – Edukacja Kulturowa Dla Umiejętności Społecznych 2016-2018

Goleniowski Dom Kultury oraz Stowarzyszenie Edukacyjno – Społeczno – Kulturalne Teatr Brama to dwie jednostki z naszego miasta, które biorą udział w projekcie EKDUS. Jego ideą jest wspieranie potencjału kultury i edukacji oraz zbudowanie zwartej oferty edukacyjnej.

EKDUS jest projektem Zachodniopomorskiego Forum Kultury realizowanym w ramach ogólnopolskiego, trzyletniego programu Bardzo Młoda Kultura tworzonym we współpracy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury z ekspertami i przedstawicielami Obywateli Kultury w ramach „Paktu dla Kultury”. Wojewódzkim operatorem EKDUS-u jest Złocieniecki Ośrodek Kultury. Podstawowym celem programu jest wspieranie edukacji kulturowej w Polsce.

EKDUS jest płatną formą wymiany doświadczeń między przedstawicielami organizacji pozarządowych, instytucji kultury, szkół, władzami samorządowymi, artystami, nauczycielami, pedagogami, rodzicami, opiekunami dzieci i młodzieży z województwa zachodniopomorskiego. Trzyletni projekt zakłada działania diagnostyczne, informacyjne oraz wsparcie inicjatyw z zakresu edukacji kulturowej przeprowadzanych w województwie zachodniopomorskim. Wsparcie będzie miało charakter szkoleniowy i finansowy – odbył się już I konkurs na aktywności realizowane wspólnie przez przedstawicieli oświaty i kultury, w wyniku którego zostało wyłonionych 17 inicjatyw.

pdfPobierz protokół posiedzenia komisji wraz z informacją o jurorach

W projekcie, poza wymienionymi powyżej jednostkami, biorą udział: Darłowski Ośrodek Kultury im. Leopolda Tyrmanda, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim, Kamieński Dom Kultury w Kamieniu Pomorskim, Ośrodek Teatralny Kana, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach, Sławieński Dom Kultury w Sławnie, Stowarzyszenie Biały Zdrój, Gminny Ośrodek Kultury w Wierzchowie.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.