Dzisiaj jest: 12 Lipca 2020 roku    |    Imieniny: Jan, Wera, Brunon

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

piątek, 05 sierpnia 2016 05:47

„Chaos” Bogdana Owczarskiego

Bogdan Owczarski z komisarz wystawy Marią Łopuch Bogdan Owczarski z komisarz wystawy Marią Łopuch

4 sierpnia w Książnicy Pomorskiej została otwarta wystawa prac Bogdana Owczarskiego. Wystawa, na której znany goleniowski rzeźbiarz prezentuje pięć prac wykonanych z blachy i jedną kamienną nosi tytuł „Chaos”.

Maria Łopuch w folderze dotyczącym wystawy pisze: „Instalacja „Chaos” B. Owczarskiego odnosi się do współczesności i sytuacji człowieka w dzisiejszym świecie. Wyznacznikiem jej jest dla rzeźbiarza wszechobecna elektronika, której istotą jest system zero-jedynkowy. Z pozoru jest to świat uporządkowany i logiczny, wygodny i bezpieczny. Autor instalacji dostrzega w nim jednak zagrożenia. Ludzie-kukły mówią o niebezpieczeństwie odczłowieczenia, a rozsypane cyfry – o groźbie tytułowego chaosu.

Oto wrażenia jednej z uczestniczek uroczystości, goleniowskiej plastyczki Anny Obszyńskiej: „Po krótkim wprowadzeniu wygłoszonym przez kurator wystawy p. Marię Łopuch i uzupełnionym przez samego autora prac, p. Bogdana Owczarskiego miałam okazję w towarzystwie kilkudziesięciu obecnych na wernisażu osób zgłębiać istotę tytułowego „Chaosu” . Kilka sylwetek postaci ludzkich różnych rozmiarów, przedstawionych w bardzo dynamicznych pozach, daje ciekawą okazję do zastanowienia się nad emocjami i wzajemnymi relacjami ludzi funkcjonujących we współczesnym , pełnym elektroniki świecie.
Jest o czym myśleć, a jeszcze lepiej oglądać wystawę w towarzystwie kogoś, z kim można swoje odczuwanie sztuki i wrażenia na bieżąco dyskutować. Czemu nie z autorem rzeźb? Miałam okazję rozmawiać z p. Owczarskim jakiś czas przed wystawą jego prac w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Rozmowa była na tyle intrygująca, że nie mogłam odmówić sobie pojawienia się na wczorajszym wernisażu i skonfrontowania tego, co usłyszałam z moimi własnymi odczuciami.
Nie zdradzę, co obejrzana wystawa pozostawiła w moim sercu i głowie. Największą wartością obcowania ze sztuką moim zdaniem, jest to, że naprawdę mamy prawo do subiektywnego jej odbioru. Zachęcam więc do wizyty w Książnicy i sprawdzenia swoją wrażliwością, czy to co „ poeta miał na myśli”jest w zgodzie z tym, co podczas oglądania przeżyjemy. Można się zgodzić z autorem lub nie. Jedno i drugie jest właściwe. Ważne aby czuć.”

Wystawę oglądać można do 27. sierpnia 2016 r. w Książnicy Pomorskiej, w Sali pod Piramidą. Na pewno warto poświęcić chwilę czasu, aby obejrzeć w spokoju prace prezentowane przez B. Owczarskiego. Tych, którzy nie mogą pojechać do Szczecina zapraszamy nad Inę, gdzie przy Alei Legend można zobaczyć kamienne rzeźby obrazujące goleniowskie legendy. Ich autorem jest również B. Owczarski.

 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.