Dzisiaj jest: 15 Kwietnia 2021 roku    |    Imieniny: Olimpia, Anastazja, Bazyli - Wielkanoc

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

środa, 14 maja 2014 12:03

Pięcioletni „Ramol”

Trudno wyobrazić sobie pięcioletniego ramola. Chyba że ten „Ramol” to kabaret obchodzący 5-lecie swojej działalności.


Na ramolowych „urodzinach”, które odbyły się 10 maja 2014 r.,  pojawili się sympatycy kabaretu (a jest ich niemało), byli też zastępca burmistrza Tomasz Banach i przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Majdak oraz przedstawiciele organizacji działających w środowisku seniorów. I wszyscy znakomicie się bawili. „Ramol” zaprezentował najlepsze punkty z dotychczas wystawianych programów, a nadto zaprosił na koncert galowy orkiestrę dętą Wood & Brass Band, Zespół Pieśni i Tańca „Ina”, zespół „Forte” Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Kapelę Goleniowską oraz wykonujące taniec orientalny trio „Milagro”.

Kabaret „Ramol” powstał w 2009 roku, kiedy Klub Seniora i Rencisty (tak wtedy nazywało się Stowarzyszenie) Rytm obchodził swoje piąte urodziny. Program jaki wtedy przygotowali spodobał się publiczności, a że sami przy tym znakomicie się bawili, postanowili nadal działać. I działają – ze znakomitym efektem. Chętnie są zapraszani na różnego rodzaju imprezy, także poza Goleniowem;  jak policzyli mają za sobą 49 występów. W kabarecie gra i śpiewa kilkanaście osób, „dyryguje” tym zespołem niestrudzony Marian Grycz, w czym wspiera go szefowa stowarzyszenia Krystyna Pichnicka.

W powszechnym rozumieniu „ramol” to człowiek zgnuśniały, któremu nic się nie chce, wszystkim i wszystkiemu ma za złe i na wszystko narzeka. Ten „Ramol” jest zdecydowanie inny. Tylko  pozazdrościć mu wigoru, optymizmu i radości. Tak trzymać! Czekamy na kolejne programy.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.