Dzisiaj jest: 15 Kwietnia 2021 roku    |    Imieniny: Olimpia, Anastazja, Bazyli - Wielkanoc

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

piątek, 09 maja 2014 11:58

Dzień Bibliotekarza

Obchodzony 8 maja Dzień Bibliotekarza na stałe już wpisał się w kalendarz wydarzeń kulturalnych Goleniowa. Dobrą tradycją Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej jest to, że obchodzą ten dzień nie tylko bibliotekarze ale również czytelnicy.

Tak też było wczoraj (8 maja 2014 roku). Obok siebie w sali wystawowej zasiedli bibliotekarze obecnie w Bibliotece pracujący i seniorzy z wieloletnim dyrektorem Władysławem Rybarskim na czele, czytelnicy z kilkudziesięcioletnim stażem i tacy, którzy dopiero swoją przygodę z książką rozpoczynają, laureaci konkursów organizowanych przez bibliotekę i współpracujące z nią osoby. Władze gminy reprezentował zastępca burmistrza Henryk Zajko.

Starannie przygotowaną uroczystość poprowadziły sprawnie i z wdziękiem panie Anita Jurewicz i Magdalena Tomaszewska. Rozpoczęły od prezentacji całorocznej pracy biblioteki. A poza gromadzeniem i udostępnianiem zbiorów, działo się tu naprawdę wiele: cykl „Goleniowskie Spotkania z Piórem” (6 spotkań), akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, warsztaty „Internet dla seniora”, „Szachowy klub dżentelmena”, „Spotkania z poezją”, „Dyskusyjny klub książki”, „Szalony wtorek, czyli czytamy wierszyki szczypiące w jęzorek”, „Autobus wycieczkowy”, „Urodziny w bibliotece z książką w tle”, „Zakręcona akcja” (za zebrane zakrętki kupiono 5 bud dla psów i 2 domki dla kotów), „Mamo! Tato! Chodźmy do biblioteki!”, interaktywne spektakle teatralne dla dzieci (3 spektakle), zajęcia dla dzieci w okresie wakacji i ferii, „Klub maluszka Tygrysek”, „Korki we wtorki” (korepetycje z języka polskiego i matematyki), cykle spotkań „Między nami mamami” i „Bądźmy modni” (spotkania ze specjalistami różnych dziedzin”. Dzień Bibliotekarza był okazją, by wszystkim, którzy w działania te się włączyli, publicznie podziękować.

Głównym punktem spotkania było ogłoszenie wyników konkursów i plebiscytów prowadzonych przez bibliotekę. Oto one:
* Honorowy Czytelnik 2013 roku - Andrzej Szabat,
* Złota piątka czytelników oddz. dla dorosłych - Marzena Stankiewicz, Agnieszka Laskowska, Iwona Stasiuk, Bożena Rynka, Małgorzata Chamera-Kinik;
* Złota piątka czytelników oddz. dla dzieci - Natalia Klimańska, Weronika Nahulak, Aleksandra Filozof, Dawid Tarkowski, Bruno Brzykcy;
* Najmłodszy czytelnik roku 2013 - Martusia Danowska i Michałek Maciejewski;
* Konkurs „Książkowa lista przebojów” (recenzja książki) - Julia Pietrusewicz;
* Nieustający konkurs czytelniczy: kategoria 6-11 lat – Ola Królik, kategoria 12-16 lat – Estera Stypik;
* Konkurs plastyczny „Wolni od przemocy” (realizowany wspólnie z Zespołem Interdyscyplinarnym ds Przeciwdziałania Przemocy): kategoria zerówki i szkoły podstawowe – Adrian Nowak (SP 3), kategoria gimnazja – Hanna Wegnerowska (Gimn. 1);
* Konkurs fotograficzny „Przyłapani na czytaniu” - Sonia Najwer;
* Dyktando otwarte: kategoria senior – Maciej Kajzer, kategoria junior – Angelika Kucińska.

Ostatnim punktem w tej części spotkania było ogłoszenie wyników plebiscytu „Najżyczliwszy Goleniowianin 2014 roku”. Jak podały prowadzące imprezę panie bibliotekarki, na plebiscyt wpłynęło wiele zgłoszeń, zarówno pojedynczych jak i zbiorowych. Po ich przeliczeniu Komisja wyłoniła 10 najżyczliwszych zdaniem głosujących osób. Są to: Maria Domka, Magdalena Napieraj, Irena Truchan, Andrzej Przeździecki, Zbigniew Sokołowski, Małgorzata Jurga, Danuta Faryniarz, Marzena Domańska, Krystyna Krawczyk i Ewelina Pietrzak-Giec. Najżyczliwszym Goleniowianinem 2014 roku została pani Ewelina Pietrzak-Giec, wolontariuszka Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, a w „medalowej” trójce znalazły się panie Krystyna Krawczyk, nauczycielka Gimnazjum nr 2, oraz pani Marzena Domańska, dyrektor Wydziału Administracji i Spraw Społecznych Urzędu Gminy. Pamiątkową statuetkę oraz kwiaty wręczył laureatce tytułu zastępca burmistrza Henryk Zajko.

Na zakończenie uroczystości wiceburmistrz Henryk Zajko oraz szefowie współpracujących z biblioteką instytucji i organizacji pozarządowych podziękowali goleniowskim bibliotekarzom za całoroczną aktywną i efektywną pracę, życząc im dalszych sukcesów w propagowaniu czytelnictwa i pomysłów na nowe formy pracy z czytelnikami.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.