Dzisiaj jest: 19 Kwietnia 2021 roku    |    Imieniny: Adolf, Leon, Tymon

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

poniedziałek, 20 stycznia 2014 12:20

Kolędy i afrykańskie rytmy

Goleniowska parafia pw. Świętego Jerzego była w sobotę (18 stycznia 2014 roku) gospodarzem III Archidiecezjalnych Spotkań Kolędników Misyjnych „Kongijskim dzieciom”.

To było wyjątkowe spotkanie – kolorowe, rozśpiewane, radosne. A to za sprawą nie tylko grup kolędników z 19 parafii, wśród nich również z goleniowskich parafii pw. św. Jerzego, św. Katarzyny oraz z parafii w Rurzycy, ale również zespołu „Boże Światełka” ze Szczecina, a przede wszystkim misjonarza z Ugandy, ojca Otto. Charyzmatyczny, a przy tym bezpośredni i posługujący się językiem polskim, łatwo nawiązał kontakt z dziećmi, zachęcając je do wspólnego wychwalania Pana w gorących afrykańskich rytmach. Podczas mszy, odprawionej przez ks. Wacława Nowaka, opowiadał w kazaniu o życiu kongijskich dzieci, o wyrażanej śpiewem i tańcem radości, jaką sprawia im udział w spotkaniach z Jezusem. Mówił również o tym, jak trudno dostępnym dobrem są w Kongu woda i nauka, demonstrując przy tym przedmioty z tym związane (tykwę do przenoszenia wody i stołeczek, z którym dzieci chodzą do szkoły).

Po mszy barwny korowód kolędników z muzyką i śpiewem przeszedł ulicami miasta spod kościoła Świętego Jerzego do Goleniowskiego Domu Kultury. Na chwilę kolędnicy zatrzymali się przy kościele pw. Św. Katarzyny, gdzie odmówili modlitwę i wypuścili „do nieba” kolorowe balony. W GDK czekała na nich ciepła herbata, zupa i domowe ciasta, przygotowane przez panie z rady parafialnej. A potem wspólnie kolędowali z „Bożymi Światełkami” i z ojcem Otto. To pełne radości spotkanie zakończyło ogłoszenie wyników konkursów na gwiazdę kolędników i skarbonkę misyjną.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.