Dzisiaj jest: 22 Kwietnia 2021 roku    |    Imieniny: Kaja, Leon, Łukasz

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

wtorek, 10 grudnia 2013 08:42

Przez życie z muzyką

Ponad trzygodzinną ucztą muzyczną nauczyciele, uczniowie i absolwenci Szkoły Muzycznej uczcili w sobotę (7 grudnia 2013 r.) 35-lecie istnienia tej wielce zasłużonej dla goleniowskiej kultury placówki.

Nie przypadkiem dyrektor Goleniowskiego Domu Kultury Zbigniew Łukaszewski określił ją źródłem, z którego czerpią inni. Nie ma w tym określeniu przesady, albowiem bogactwo życia muzycznego Goleniowa początek swój bierze w Szkole Muzycznej. Bo - jak powiedział marszałek Województwa Zachodniopomorskiego a zarazem absolwent tej szkoły, Olgierd Geblewicz - „człowiek z muzyką zostaje na całe życie”. On sam jest tego najlepszym przykładem. Przez wiele lat grał w zespole, teraz – jeśli czas na to pozwala – chętnie muzykuje, a w jego rodzinie rośnie kolejne muzykujące pokolenie.

Koncert składał się z dwóch części. W pierwszej wystąpili aktualni uczniowie. I choć to dopiero początek ich muzycznej edukacji, to wielu znakomicie już opanowało wybrany instrument, jak choćby młodziutkie skrzypaczki Ania Kierzynkowska (uczennica Pawła Tarały) i Ola Traczyk (uczennica Roberta Cybulskiego) czy niewidoma pianistka Weronika Bajorek (uczennica Doroty Maciaszczyk). Tę część koncertu zakończyły 2 utwory w wykonaniu szkolnej orkiestry i chóru przygotowanych przez Karolinę Wołyńską i Gretę Kurylak oraz zabawny „Jarzynowy teatrzyk” w wykonaniu najmłodszych uczniów.

W drugiej części na scenie pojawili się najbardziej utytułowani absolwenci Szkoły Muzycznej: Wojciech Kubica (fortepian), asystent w klasie fortepianu Akademii Muzycznej w Łodzi, laureat wielu nagród, reprezentant Polski w Konkursie Chopinowskim oraz siostry Anna i Paulina Malesza (obie są skrzypaczkami), laureatki wielu prestiżowych konkursów skrzypcowych, także międzynarodowych. Przed nimi wystąpili przedstawiciele młodszego pokolenia absolwentów, ale już z wieloma sukcesami na swoim koncie – Patryk Kusiak (fortepian) i Piotr Latka (akordeon). Na zakończenie jubileuszowego utworzona specjalnie na ten koncert przez absolwentów SM orkiestra wykonała „Hallelujah” L. Cohena i „All you need is love” J. Lennona, a folkowy zespół „Alepak”, w którym również grają i śpiewają absolwenci, zagrał i zaśpiewał dwie piosenki ludowe. Oba zespoły przygotowała Joanna Kalinowska – oczywiście absolwentka SM.

Koncert poprowadzili oraz historię szkoły przypomnieli Greta Kurylak i Jerzy Kolasa. Powołana została zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki 23 stycznia1978 r. Działalność rozpoczęła 1 marca w kilku pomieszczeniach budynku po Powiatowym Sztabie Wojskowym przy ul. Szkolnej (wtedy E.Gierczak). Pierwszym dyrektorem szkoły była Czesława Gracz, a w gronie pierwszych nauczycieli znaleźli się Magdalena Kochan, obecnie poseł na Sejm RP oraz Jerzy Holz, od 1997 roku dyrektor szkoły. W 2000 roku utworzona została filia SM w Nowogardzie, a w 2011 roku szkoła otrzymała nową siedzibę.

W trakcie koncertu o swojej „przygodzie” ze szkołą mówili posłanka Magdalena Kochan (była nauczycielką od początku istnienia szkoły do 2005 roku) oraz marszałek Woj. Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz (absolwent szkoły). Znaczenie szkoły i jej zasługi dla goleniowskiej kultury podkreślali w swych wystąpieniach Starosta Goleniowski Tomasz Stanisławski oraz burmistrz Robert Krupowicz, który ufundował jubilatom tort, a także dyrektor GDK Zbigniew Łukaszewski i starszy wizytator Centrum Edukacji Artystycznej Waldemar Ogrodniczak (przez kilka lat był dyrektorem tej szkoły).

Goleniowska szkoła Muzyczna miała szczęście do dobrych nauczycieli, a było ich w okresie 35 lat kilkudziesięciu. Do najdłużej pracujących, poza wspomnianymi wcześniej Magdaleną Kochan i Jerzym Holzem, należą Hanna Szczepaniak, Jerzy Kolasa, Małgorzata Ogrodniczak, Bogdan Bojanowski i Ewa Orlińska. Kadrę nauczycielską od pewnego czasu zasilają absolwenci szkoły, jak choćby Greta Kurylak czy Dorota Maciaszczyk. Jubileusz stał się okazją do podziękowania im za pasję w nauczaniu języka, który rozumieją wszyscy – języka muzyki. Hanna Szczepaniak i Jerzy Kolasa otrzymali nagrody Starosty Goleniowskiego, a kilkunastu nauczycieli - nagrody dyrektora szkoły.

W roku szkolnym 2013/2014 w Szkole Muzycznej w Goleniowie i w jej filii w Nowogardzie muzyki uczy się 231 dzieci i młodzieży. Pracuje z nimi 27 nauczycieli. Dyrektorem szkoły jest Jerzy Holz, a organem prowadzącym Powiat Goleniów.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.