Dzisiaj jest: 22 Kwietnia 2021 roku    |    Imieniny: Kaja, Leon, Łukasz

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

telefony epuap

poniedziałek, 02 grudnia 2013 13:45

Podziękowania dla wolontariuszy

„Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu” - słowa naszego wielkiego rodaka, papieża Jana Pawła II, określają życiową postawę wielu osób. Międzynarodowy Dzień Wolontariusza jest znakomitą okazją, by im za tę postawę, za dawanie siebie innym, podziękować.

Tegoroczne obchody Dnia Wolontariusza odbyły się 29 listopada 2013 roku i połączone zostały z 10-leciem działalności wolontariatu w Goleniowie. Zaproszono na nie przedstawicieli działających w Gminie organizacji pozarządowych (jest ich ponad 70) oraz wolontariuszy skupionych w Centrum Wolontariatu przy Goleniowskim Domu Kultury. Informację o działaniach podejmowanych przez wolontariuszy przedstawił przewodniczący Forum Organizacji Pozarządowych, a zarazem szef Centrum – Mieczysław Bździuch. Jak powiedział, te 10 lat to był czas aktywnej pracy na rzecz innych w wielu sferach życia społecznego (działalność charytatywna, wychowanie i edukacja, kultura, sport, aktywizacja seniorów itp.). Wolontariusze pomagali w organizacji wielu imprez kulturalnych i akcji społecznych, nieśli pomoc ludziom jej potrzebującym, prowadzili własne akcje, jak np. „Starszy brat, starsza siostra”, czy „Bank czasu”, organizowali imprezy z okazji dnia dziecka oraz mikołajki dla dzieci wiejskich itp. Przy Centrum Wolontariatu działa bezpłatny punkt porad prawnych.

Uczestniczący w uroczystości burmistrz Robert Krupowicz, z dużym uznaniem odniósł się do działalności wolontariuszy, dziękując im za zaangażowanie i podkreślając znaczenie pracy, jaką wykonują na rzecz innych ludzi. Słowa podziękowania pod adresem wolontariuszy skierowali także przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Majdak oraz europoseł Bogusław Liberadzki (list od europosła odczytał dyrektor jego biura Grzegorz Szczerski).

Głównym punktem uroczystości były podziękowania dla najbardziej zasłużonych wolontariuszy. Dyplomami i drobnymi upominkami za pracę w organizacjach pozarządowych uhonorowano 38 osób, za wspieranie akcji „Starszy brat, starsza siostra” - 11 osób (dyrektorzy i pedagodzy szkół uczestniczących w akcji) oraz 16 wolontariuszy, którzy w ostatnich latach wyróżnili się w pracy wolontarystycznej. 26 uczniom Zespołu Szkół Publicznych w Kliniskach, członkom nowo powstałego koła wolontariatu, wręczono legitymacje wolontariuszy.

W części artystycznej wystąpiły Gabrysia Kowalska, Adriana Sobolewska i Karolina Pałejko, solistki studia wokalnego, prowadzonego w GDK przez Dorotę Gołębiowską oraz uczniowie Zespołu Szkół w poruszającym spektaklu „Mam marzenie” (teatr cieni).

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.