Dzisiaj jest: 5 Lipca 2020 roku    |    Imieniny: Karolina, Antoni, Filomena

sortowanie smieci wyszukiwarka smieci

poniedziałek, 17 czerwca 2013 12:53

Relaksowo z „Relaksem”

W sobotę (15 czerwca 2013 roku) Klub Seniora „Relaks” obchodził swoje dziesiąte „urodziny”. Stosowanie do nazwy – w atmosferze relaksu i dobrej zabawy do bladego świtu.

Była wiosna 2003 roku kiedy z inicjatywy pań Marii Domki i Danuty Dąbrowskiej przy Goleniowskim Domu Kultury powstał pierwszy w Goleniowie klub z ofertą adresowaną do ludzi starszych. Okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Chętnych do udziału w spotkaniach przy muzyce, ognisku, czy na zwykłych pogaduszkach przy kawie – nie brakowało. Początki łatwe nie były, ale z czasem na cotygodniowe spotkania przychodziło coraz więcej osób. Obecnie klub liczy 125 osób, głównie kobiet. W jego działaniu dominuje rekreacja, ale nie tylko – członkowie klubu działają w wolontariacie i Caritas, pomagają GDK w organizacji imprez, współpracują z innymi organizacjami skupiającymi seniorów oraz z Centrum Animacji Młodzieży, wspólnie realizując ciekawe projekty. Pierwszym prezesem klubu był pan Kazimierz Maj, po nim przez kilka lat funkcję tę pełniła Anna Łunkiewicz, a po niej krótko Marian Grycz. Obecnie prezesem jest Anna Mucha.

Najbardziej znaną formą aktywności seniorów skupionych w „Relaksie” jest kabaret „Szafa” założony i prowadzony przez Annę Łunkiewicz, który nie tylko prezentuje się przed goleniowską publicznością, bawiąc ją do łez, ale z sukcesem występuje w innych ośrodkach. Tylko w 2013 roku zdobył II miejsce na Festiwalu Chórów i Kabaretów Seniorów w Warszawie oraz wystąpił w TVP Szczecin. Naturalnie nie zabrakło „Szafy”podczas jubileuszowych obchodów. A oprócz niej z krótkimi muzycznymi prezentami dla Klubu Seniora Relaks wystąpiły: Zespół Pieśni i Tańca „Ina” (grupa dorosłych), zespół wokalny Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Kabaret „Ramol” Stowarzyszenia Seniorów „Rytm”, Zespół Śpiewaczy „Grodnica” z Klinisk, Zespół Śpiewaczy „Rutka” oraz dwie panie z tańcem brzucha.

Jak przy takich okazjach bywa, wypełniona po brzegi sala odśpiewała jubilatom „Sto lat”, były też życzenia, kwiaty i upominki od władz gminy (wręczyli je zastępca burmistrza Henryk Zajko oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Mieczysław Sypień), wójta Gminy Stepnica, dyrektora Goleniowskiego Domu Kultury oraz zaprzyjaźnionych organizacji skupiających seniorów. A na koniec biesiada w ogrodzie GDK - w cygańskich klimatach, z tańcami i śpiewem.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.