Dzisiaj jest: 27 Stycznia 2020 roku    |    Imieniny: Angela, Jan, Przybysław
wtorek, 30 sierpnia 2011 07:00

Pieśni i romanse rosyjskie

Goleniowski Dom Kultury zaprasza 10.09.2011r. na godzinę 19:00 na "Pieśni i romanse rosyjskie" w wykonaniu mezzosopranistki - Mariny Nikoriuk, pianistki - Iryny Nikoriuk oraz towarzyszącej im aktorki Anety Kruk.

Po raz kolejny gościć będą na świnoujskiej scenie z programem, który tak bardzo przypadł do gustu szerokiej publiczności. Marina Nikoriuk to młoda śpiewaczka, absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu, laureatka międzynarodowego konkursu wokalnego im. A. Dvoraka w Karlowych Warach, uczestniczka wielu festiwali międzynarodowych oraz projektów operowych. Iryna Nikoriuk - absolwentka dwóch akademii muzycznych (Kijów, Poznań) od lat towarzyszy Marinie w życiu podwójnie - jako akompaniatorka oraz mama. Razem gościły już nie tylko na scenach polskich, ale także ukraińskich, czeskich i niemieckich. Oprawę słowną koncertu tworzy Aneta Kruk - niezwykle wrażliwa aktorka z dużym doświadczeniem scenicznym. Pieśni I romanse rosyjskie to koncert niezwykły w wielu aspektach. Po pierwsze ma formę spektaklu, w którym słowo przeplata się z muzyką, dopowiada ją, czasem nawet tłumaczy... Po drugie, pozwala słuchaczom odkryć całe bogactwo i różnorodność gatunków muzyki rosyjskiej. Zabrzmią klasyczne pieśni romantyczne, ale też zadziorne skoczne melodie ludowe, bezgranicznie smutne romanse miejskie i cygańskie, a "na deser" nawet nuta ukraińska. Jest to uczta dla prawdziwych melomanów, wielbicieli muzyki rosyjskiej i nie tylko, a także dla wszystkich ludzi wrażliwych, kochających sztukę, poezję, którzy chcą spędzić wieczór w niezwykłej, ciepłej i twórczej atmosferze.
Koncert odbędzię sie w Sali Widowiskowej GDK.
Bilety w cenie 19 zł. do nabycia w Centrum Informacji Turystycznej.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.