Dzisiaj jest: 28 Stycznia 2020 roku    |    Imieniny: Walery, Radomir, Karol
piątek, 06 maja 2011 07:00

Prezentacje „Raz na ludowo”

Przegląd zespołów folklorystycznych, działających w Powiecie Goleniowskim, odbędzie się w tym roku w nowej formule.

Goleniowski  Dom Kultury serdecznie zaprasza do udziału w Goleniowskich Prezentacjach ”Raz na ludowo”, które odbędą się  21 maja 2011 roku o godz. 15.00 w sali widowiskowej Goleniowskiego Domu Kultury w Goleniowie, ul. Słowackiego 1.

Prezentacje „Raz na ludowo” zastąpią dawny Powiatowy Przegląd Muzycznych Zespołów Ludowych. Mają na celu kontynuację spotkań zespołów z powiatu goleniowskiego, kultywujących muzykę, śpiew i taniec ludowy. Miejsce jury zastąpią przedstawiciele grup biorących udział w „Prezentacjach”, którzy na przygotowanej karcie ocen będą przyznawać punkty kolejnym występom artystycznym. Najwyżej ocenione zespoły otrzymają nagrody, będą także wyróżnienia dla uczestników.

GDK jak zwykle zaprasza uczestników na gorący poczęstunek, licząc na wspólne spotkanie.
Termin nadsyłania  zgłoszeń upływa 19 maja. Wszelkich dodatkowych informacji udziela GDK pod nr telefonu (091) 418-26-88.

Materiały do pobrania:

docKarta zgłoszenia

pdfRegulamin

 

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.