Dzisiaj jest: 3 Lutego 2023 roku    |    Imieniny: Błażej, Hipolit, Oskar

Wydział Administracji i Spraw Społecznych - WAS

Dyrektor - pok. 207

Mażena Domańska
telefon: 91 46 98 203
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Zastępca dyrektora - pok. 015

Agnieszka Roszatycka-Krause
telefon: 91 46 98 238
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.   

 

Organizacje pozarządowe - pok. 210

Edyta Guzikiewicz
telefon: 91 46 98 216
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Informatyk – pok. 001

ASI - Administrator Systemu Informatycznego

Dariusz Przybylski
telefon: 91 46 98 205
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Ewidencja Ludności – pok. 106

Dorota Tarnachowicz
telefon: 91 46 98 263
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Rita Mojsiewicz
telefon: 91 46 98 264
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Dowody Osobiste – pok. 105

Katarzyna Siedlecka
telefon: 91 46 98 266

Monika Marcelewicz
telefon: 91 46 98 265 

 

Ewidencja działalności gospodarczej - pok. 210

Dorota Orłowska
telefon: 91 46 98 275

Aleksandra Mikos
telefon: 91 46 98 276 

 

Sekretariat –  pok. 202

Grażyna Hryń
telefon: 91 46 98 200
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Rozalia Lewicka
telefon: 91 46 98 222

 

Biuro Obsługi Interesanta - 104

Sylwia Tomaszewska
telefon: 91 46 98 268
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Dariusz Gadziński
telefon: 91 46 98 254

 

Sołtysi - pok. 011a

Agnieszka Kot
telefon: 91 46 98 208

 

Kierowca, sprawy gospodarcze - pok. 104

Janusz Kaliszczuk
telefon: 91 46 98 253

 

Sprawy wojskowe - pok. 011a

Emilia Pędzisz
telefon: 91 46 98 208

 

Turystyka - pok. 015

Agnieszka Roszatycka - Krause
telefon: 91 46 98 238
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Promocja - pok. 015

Józef Kazaniecki
telefon: 91 46 98 206
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Webmaster - pok. 016

Andrzej Krause
telefon: 91 46 98 256
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Mieszkania komunalne - pok. 104

Grażyna Miklewicz
telefon: 91 46 98 253

 

Ośrodek Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej "Żółty Domek"

ul. Pocztowa 2, 72-100 Goleniów

Ewa Aberbuch
telefon: 91 418 76 94, 91 418 77 12
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Cezary Martyniuk
telefon: 91 418 76 94, 91 418 77 12

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuje się petentów Urzędu Gminy Goleniów, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie danych osobowych klientów Urzędu jest Burmistrz Gminy Goleniów. Adres Urzędu Gminy i Miasta w Goleniowie: 72-100 Goleniów, pl. Lotników 1, tel. 91 46 98 200, e-mail: ugim@goleniow.pl.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Marta Kachniarz, tel. 91 46 98 293, e-mail: abi@goleniow.pl.
  3. Dane osobowe klientów zbierane i przetwarzane są w celu wykonywania przez Urząd Gminy i Miasta w Goleniowie ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach branżowych.
  4. Dane osobowe klientów urzędu przetwarzane są w zdecydowanej większości przypadków na podstawie ustaw. Dane mogą być również przetwarzane w celu zawarcia umowy oraz na podstawie zgody wyrażonej przez klienta urzędu.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych lub – w przypadku projektów – umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją, trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  7. Klienci urzędu mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania, możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych (w nielicznych przypadkach), ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani.