Dzisiaj jest: 22 Kwietnia 2018 roku    |    Imieniny: Kaja, Leon, Łukasz

Pełnomocnik ds. ZAZ

Piotr Matławski od 1 sierpnia br. będzie pełnomocnikiem burmistrza ds. tworzenia w Goleniowie Zakładu Aktywności Zawodowej.

ZAZ będzie specyficzną firmą, w której zatrudnione będą przede wszystkim osoby niepełnosprawne, dziś mające ogromne trudności ze znalezieniem pracy. Zadanie utworzenia tego zakładu wzięła na siebie Gmina Goleniów. Rolą P. Matławskiego będzie koordynacja wszystkich działań w zakresie projektowania, organizacji i uruchamiania ZAZ. To trudne zadanie, bowiem w naszym regionie tego rodzaju instytucji działa jedynie kilka, trzeba skrupulatnie przeanalizować ich doświadczenia starając się uniknąć popełnionych gdzie indziej błędów, a wykorzystać doświadczenia pozytywne. Zdaniem burmistrza Roberta Krupowicza niezbędne jest powierzenie tych obowiązków jednej osobie. Piotr Matławski od kilku miesięcy aktywnie społecznie pracował przy opracowywaniu koncepcji ZAZ.

Urząd Gminy i Miasta

pl. Lotników 1
72-100 Goleniów
tel. 91 46 98 200 lub 222
fax 91 46 98 298
e-mail: ugim@goleniow.pl